╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ♫
╚═══╝♪♪

....._|\____________________,,__
..../ `--|||||||||||----------------------_]
.../_==o ____________________|
.....),---.(_(__) /
....// (\) ),------
...//___//
../`----' / ...
./____ / ... .


____________*/.)__________
___________*/..|__________
__________*/....|__________
_________*(___)___________
___________|_|____________
___________|_|____________
___________|=|____________
___________|=|____________
___________|=|____________
___________|=|____________
___________|=|____________
______/#|___|=|___/\________
_____(##(__..|=|__)##)_______
_____\###/__|=|_/###/_______
______\##)#____.##(_________
______ )#/#____####\_______
______/#|##____####\______
_____(##\___###.####)______
______(############)_______
_______(##########)________

.(....\............../....)
. \....\........... /..../
...\....\........../..../
....\..../´¯.I.¯`\./
..../... I....I..(¯¯¯`\
...I.....I....I...¯¯.\...\
...I.....I´¯.I´¯.I..\...)
...\.....` ¯..¯ ´.......'
....\_________.•´
.....lo o o o o ol
.....lo o o o o ol
.....lo o o o o ol

______________.s$$_____________s$
_____________s$$$ ______s_____s$³
___________.s$$$___ __.s$,___s$$³
__________s$$$$³______.s$___.$$³
_____,____$$$$$.______s$³____³$
_____$___$$$$$$s_____s$³_____³,
____s$___³$$$$$$$s___$$$,______..
____$$____³$$$$$$s.__³$$s_____,,
_____³$.____³$$$$$$$s_.s$$$
____`$$.____³$$$$$$$_$$$$___s³
_____³$$s____³$$$$$$s$$$³__s$³
______³$$s____$$$$$s$$$$`__s$$
___s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s$$
___$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³
___s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$
__s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³
_s$$$ssss$$$$$$$$$$ssss$$$s
_$s§§§§§§§§§s$$$$s§§§§§§§§§$$
³§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§§³
§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§§§§§§§§§
³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
_³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
__³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
___³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
_____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
_______³§§§§§§§§§§§§§§§³
_________³§§§§§§§§§§§³
____________³§§§§§³
______________³§³


________________.OOO.____________.O. * .* ..
________________.OOOO.______-.OOO. * .* . *
________________.OOOOO._-.OOOO. * .* ..
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * .* ..
_____.OOOOOOOOOOOOOOOOOOO* . * . * . *
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * . * ..
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * ..
________________.OOOOO._-.OOOO. * . *. * .
________________.OOOO.______-.OOO. * .* ..
________________.OOO.____________.O. * . *. * .
________________.OO.__________
________________.O.__________


__**_**
_**___**
_**___**_________****
_**___**_______**___****
_**__**_______*___**___**
__**__*______*__**__***__**
___**__*____*__**_____**__*
____**_**__**_**________**
____**___**__**
___*___________*
__*_____________*
_*____0_____0____*
_*_______@_______*
_*_______________*
___*_____U_____*
_____**_____**

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´...
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´... *.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´...
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´... *.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/...
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´///...
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/////
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/////
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/////
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´/////I ♥ яOCk
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´/////´´´´´´¶.... ..*.
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´/////´´´´´´¶¶. *.* *.*.
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´/////´´´´¶¶¶¶¶.* .* *. **
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶/////¶¶¶¶¶¶¶¶¶.* *. *.*
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶/////¶¶¶¶¶¶¶¶¶.* .* *.*.
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶/////¶¶¶¶¶¶¶¶. ..*.*.*.
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶/////¶¶¶*¶¶*¶¶.* .* .* *.
´´´´´´¶¶¶¶¶¶ttttt¶¶¶¶*¶¶¶¶¶.* *. *.*
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.* .* *
.´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . * .*. *.

† † † † † † † † † † † † † † † † † †
_+88__________________________...
_+880_________________________...
_++88_________________________...
_++88_________________________...
__+880________________________...
__+888________________________...
__++880______________________+...
__++888_____+++88__________+++...
__++8888__+++8880++88____+++88...
__+++8888+++8880++8888__++888_...
___++888++8888+++888888++888__...
___++88++8888++8888888++888___...
___++++++888888888888888888___...
____++++++88888888888888888___...
____++++++++000888888888888___...
_____+++++++000088888888888___...
______+++++++00088888888888___...
_______+++++++088888888888____...
_______+++++++088888888888____...
________+++++++8888888888_____...
________++++++0088888888______...
________+++++0008888888_______...
________...............8888888...
† † † † † † † † † † † † † † † † † † † †


oooO
(....).... Oooo....
.\..(......(....)...
..\_)..... )../....
.......... (_/.....

………..*..*
……..*………*
…..*……………*
…*………………..*
..*………………….*
.*……………………*………*….*
*…………………….*…*…………..*
.*…………………….*……………….*
..*…………………….*…………….*
…*…………………………………*
…..*…………………………….*
………..*………………….*
………………*……….*
…………………*…..*
………………….*..*
……………………*

´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶
´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶O¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

__________________ ##
_________________###*
______________.*#####
_____________*######
___________*#######
__________*########.
_________*#########.
_________*#######*##*
________*#########*###
_______*##########*__*##
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
________________*####
__________________*##*
____________________*##
_____________________*##.
____________________.#####.
_________________.##########
________________.####*__*####

__________@@@@@@
_________@________@________@@@@@@
________@___________@_____@_________@
________@_____________@@@__________@
_________@___________________________@
__________@_______@@@@@___________@
___@@@@@@____@@@@@@@_________@
__@_____________@@@@@@@_________@
_@_____________@@@@@@@@_______@
_@_____________@@@@@@@@_____@
_@_____________@@@@@@@______@
___@____________@@@@@_________@
_____@@@@@_______________________@
_________@@_________________________@
_________@___________@@___________@
__________@________@@__@@@@@@@
___________@_____@@
____________@@@@_@
____________________@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
______________________@____@@@
______________@@@@__@__@_____@
_____________@_______@@@___@@
________________@@@____@__@@
_______________________@
______________________@
_____________________@
____________________@...........///_\\\\
..........||.^|^\\\
..........))\_-_/ ((\
..........)'_/.".\_`\)
......././._.\.../...\
.....././(_.\x/._).|
.......\.\.)".|."(/./
........\.'...'.. //./
......../....`..././
.......|....__.\.\
.......|.../.\...\/
.......|..|...\...\
.......|..|....\...\
.......|..|......\..\
.......|..|.......\..\
.......|..|........\..\
.......|..|.........\..\
......./__\..........|__\
......_/.|............|.\_


´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´ ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶ ```` ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´¶¨´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶´´´¶¶´´´¶´´¶´´¶
´´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶´´´¶´¶´´¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶

__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶____¶¶¶
_¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶___¶¶¶_____¶
¶__¶¶_¶¶___¶¶________________¶¶____¶_¶¶__¶
¶__¶¶__¶¶¶¶_____________________¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶
¶¶______¶¶____¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶_______¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶______¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶´
________¶__¶¶____________¶¶¶_¶¶__¶
_______¶¶_¶_________________¶¶¶¶¶_¶
_______¶¶_¶_____________________¶_¶
________¶_¶____¶¶_________¶¶____¶_¶
________¶_¶____¶¶___¶¶¶___¶¶____¶¶¶
_________¶¶¶________¶¶¶________¶¶¶
__________¶¶¶_________________¶¶¶
___________¶¶¶______________¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶
______¶¶¶¶_¶___¶____¶¶¶_? __¶_¶¶
_____¶¶_¶¶_¶_¶__¶¶¶_____¶¶¶___¶
_____¶_______¶____¶¶¶¶¶¶¶___¶__¶
_____¶¶___¶_¶__¶¶_¶_______¶_____¶
______¶¶¶¶¶¶¶_____¶____¶¶¶¶¶__¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__$$$$$$$$*_____________________,$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$__ ._____.____$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:,$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$iianetziitha$$$$$$,,,,,,
_____.$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____.$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___...$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$
_.___.$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$$$$
.____...$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$


________´$$$$`_____________________________,,,_
_______´$$$$$$$`_________________________
________`$$$$$$$`______,,________,,________”__
_________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`_____$$$___
__________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
_´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$

___________oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
_________oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
_______o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
_____o$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$o
____o$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$o
___$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"_"$$$
$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___o$$$
_$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
__$$$$____"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"______o$$$
__"$$$o_____"""$$$$$$$$$$$$$$$$$$"$$"_________$$$
____$$$o__________"$$""$$$$$$""""___________o$$$
_____$$$$o_________________oo_____________o$$$"
______"$$$$o______o$$$$$$o"$$$$o________o$$$$
________"$$$$$oo_____""$$$$o$$$$$o___o$$$$""
___________""$$$$$oooo__"$$$o$$$$$$$$$"""
______________""$$$$$$$oo $$$$$$$$$$$
______________________""""$$$v$$$$$$$_________________
______________________"""""$$$$$$$$$ _______________________

Para que vean que no es repost voy a poner mi nombre y si quieren en comentarios
dejen un nombre y lo agregaré


_________ .__ .__
\_ ___ \| |__ _____ _______| | ___.__.
/ \ \/| | \\__ \\_ __ \ |< | |
\ \___| Y \/ __ \| | \/ |_\___ |
\______ /___| (____ /__| |____/ ____|
\/ \/ \/ \/


Con eso es suficiente.
Comenten!