dibuje a goku ,goten ,gohan ,vegeta y trunks y te lo muestro

goku

goku

gohan

imagens

goten

+yapa

dibuje a goku ,goten ,gohan ,vegeta y trunks y te lo muestro

gohan

goku

gohan

los tres juntos

imagens

+yapa

vegeta

dibuje a goku ,goten ,gohan ,vegeta y trunks y te lo muestro

goku

trunks

gohan

imagens

los dos juntos

+yapa

dibuje a goku ,goten ,gohan ,vegeta y trunks y te lo muestrogracias por ver mi post no te vallas sin comentar
goku