He aqi imagenes del SasuHina ustedes qe opinan??
Estas son imagenes qe me gustaron del SASUHINA!

Ummm.... Sasu-Hina?!Narutosakurasasukehinata
Ummm.... Sasu-Hina?!NarutosakurasasukehinataUmmm.... Sasu-Hina?!NarutosakurasasukehinataUmmm.... Sasu-Hina?!NarutosakurasasukehinataUmmm.... Sasu-Hina?!NarutosakuraEsta ultima imagen
sasuke Fue mi favorita