Imagenes de Higurashi no naku koro ni:

[Imagenes] Higurashi no naku koro ni

no

Koro

higurashi

naku

[Imagenes] Higurashi no naku koro ni

no

Koro

higurashi

naku

Eso es todo.