goku!!!
goku
Otakus
anime
dragon z
zz
goku!!!
goku
Otakus
anime
dragon z
si dragon ball ha sido tu infancia como yo???? comenta que goku te estara agradecido!!!!!