1


Toros gigantes


Vacas


2


gigantes


toros


3


gordura


Toros gigantes


4


Vacas


gigantes


5


toros


gordura


6


Toros gigantes


Vacas


7


gigantes


toros


8


gordura


Toros gigantes


9


Vacas


gigantes


10


toros


gordura

Les gusta mi nuevo avatar?