bueno lestraigo taringero en mi segundo post a GOKU Super Sayayin.

Goku ssj.

goku super saiyan

Goku ssj 2.

super

Goku ssj 3.

gta

Goku ssj 4.

goku

Goku ssj 5.

Need


Goku ssj 6.

nfs

Goku ssj 7. Mi favorito

football

Goku ssj 8.

ssj

Goku ssj 9.Mi otro favorito

sayayin

Goku ssj 10.

ssj1

bueno aca termina mi post grasias.y

sayayingoku goku super saiyan