Coku!

Dragon Bol-U2:  10 Fases de Goku


Goku Super Saiyajin1:

dragon

Goku Super Saiyajin 2:

ball

Goku Super Saiyajin 3:

2

Goku Super Saiyajin 4:

bolu

Goku Super Saiyajin 5:

sayayin

Goku Super Saiyajin 6:

sayayan

Goku Super Saiyajin 7:

Dragon Bol-U2:  10 Fases de Goku

Goku Super Saiyajin 8:

dragon

Goku Super Saiyajin 9:

ball

Goku en Super Saiyajin 10 MONO:

2