codigo de activacion

90228AE1216C
F9734B502B05
C0077B54708D

experiencia infinita pokemon 1

EE42604D8A98
B135C2E0D347
EE42604D8A98
0ACB28952ADD

experiencia infinita pokemon 2

EE42604D8A98
63ADC2B4F247
EE42604D8A98
D85328C10BDD

dinero infinito

20A8BED90F95
0CC94323D368todos los objetos en la consigna

460CB29CF01B
22AC95A4D407

rango al máximo

B4B02FC9D5B0
F6342F4D56D2


PS a 999 pokemon 1
EE42604D8A98
9ED63D4E2CB8


PS a 999 pokemon 2
EE42604D8A98
DC563D5A0DB8

E643F84E 54AB0ADF
52CD0BE1 3707D993
CE1FF49A 3E557C45
46B56B11 D5A056E4

Estado al maximo pokemon1
EE42604D8A98
B53146688D60
97978AF6722B

Estado al maximo pokemon2
EE42604D8A98
F7B1467CAC60
97978AF6722B

Tripa siempre llena
E643F84E 54AB0ADF
52CD0BE1 3707D993
CE1FF49A 3E557C45
46B56B11 D5A056E4


todas zonas de recreo
F3362954 7245
4C4D4802 0B29

encontrar escaleras facilmente
0BC70DF4 764D
97978AF6 722B

enemigos olgazanes
0DCDEE00 774B
DD534A42 2B69

todas las areas dungeos
49C9BF4B F79C
9FD7CA56 722B

Reclutar facilmente
0BC70DF4 764D
97978AF6 722B