Tenia un problema con mi escritorio (parecia como si se hiciera un compiz --replace)
pense que era problemas de drivers de los graficos y los actualizé, mi problema no era ese, pero mejoro mucho el aspecto (los efectos de compiz)

No me hago responsable por los daños causados

Les dejo los comandos
Abrir una terminal
Añadir repositorios

sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa

Actualizar
sudo apt-get update &&sudo apt-get dist-upgrade

Por ultimo, para no reiniciar todo el sistema, solo reiniciamos el servidor X
entrar a tty1 (ctrl + alt + f1)

sudo service gdm stop
sudo service gdm start


Pongo imagenes para que no se vea tan pobre
Actualizar Xorg en ubuntu mediante ppa

Ubuntu

drivers

intel

                                                  
                                    _wyggw,,      
                                   yQQQQWQQm,     
                    __awwymmggwwc :QQQQQQQQQ[     
                .  -4QQQWQQQQQQWQ, ?WQQQQQWF      
              <yQc   ?QQQQQQQQQQQQa. "!?!"`       
            <mQQQQw.  )QWWW#WWWWQWQQmwaaawy,.     
          _wQQQQQQQm,  --      -"9VQQWQWWQQQw.    
         _mQQQQQQQWF`              ~9QQQQQQQQm,   
         3QQQQQQQ@~                  "WWQQQQQQk   
 _aymmmwc "$QQQQ@`                    -WQQQQQQQc  
=QQQQQQQWp -QQQQ[                      "??Y?Y?Y(  
]QQQQQQQQW` WQQQ(                                 
 4$QQQQQD^ jWQQQL                      ]mmmmmmmp  
   """"` <yQQQQQQc                    _QQQQQQQQ[  
         ]QQQQQQQQw,                .aQQWQQQQQD   
          3QQQQQQQQQ>             _amWWQQQQQQD`   
           "$QQQQQW(  .aas_a_ssawmQQQQQQQQQ@!     
            -?$WQ@^  _yWWWQQQQWWQQWV?"^^""!`      
               "?`  _mQQQQQQQQQQQE`_swygwa,       
                   -VHWQQQQQQQQQD <QWWQWQWQc      
                       -~""""""^` 3QQQQQQQQD      
                                  -$WQQQQQD^      
                                    ~"??"^