Mars attack

http://users.telenet.be/ezprezzo/ezprezzo/games/marsattack.swf