Camtasia Studio

Camtasia Studio v3.0
Microsoft Windows 2000 o XP o posterior versión

Codec de video:
Tamaño: 170 Kb
hXXp://download2.techsmith.com/tscc/TSCC.exe

Info:
hXXp://www.techsmith.com/

Download
hXXp://download.techsmith.com/camtasiastudio/enu/camtasiaf.exe
Serial Number:
S/N: PP3X9CACCCACC97E9FLAP696B