Suma de matrices 3*3 en borland c++

#include
#include
#include
main(){
int columna ,i,j,suma=0;
int matriz ;
for(i=0;i<3;i++){
for(j=0;j<3;j++){
cout<<"Ingrese elemento en la posicion"< cin>>columna[j];
}
}
clrscr();
cout<<"Elementos de la segunda matrizn";
for(i=0;i<3;i++){
for(j=0;j<3;j++){
cout<<"Ingrese elemento en la posicion"< cin>>matriz[j];
}
}
clrscr();

cout<<"nt.....Suma de Matrices.....n";
for(i=0;i<3;i++)
{
cout<<"n";
for(j=0;j<3;j++)
{
cout<<"t"<[j];
}
}
cout<<"n"<<"tt+"<<"n";
for(i=0;i<3;i++)
{
cout<<"n";
for(j=0;j<3;j++)
{
cout<<"t"<[j];
}
}

cout<<"n"<<"tt="<<"n";
for(i=0;i<3;i++){
cout<<"n";
for(j=0;j<3;j++){
suma= columna[j]+matriz[j];
cout<<"t"< }

}


getch();
}

-------------------------Bueno púes ,espero que les hayude------------------------------------
Lic.Informatica 3er s..UMB..Francisco Vig