¿Ki Neire... Ka? (No Es Énela)

¿Ki Neire... Ka?
Haiam NeroKanami, Silien! Faraeh
Sunai Merou Nilaikum Snaire Shinika Riulmantu Uof Hut Nut Beriof Yeru Zarangero Mata Nai Scola, Menu Relanterium?
Chikanaitsar!!!!
Remi Karaí Senku, Baré:
Remí!!!!!
Snana Keri Laie Ma Snure Haikarunmo Kakau Iriu Senti Vara Shite, Sosoai Neno,
Kansulei Bao?!?!?!
Nerwo Snavi Shintumo......Te Apuesto Luca A Que No Lo Entendiste... (Ni Yo Lo Entendí)