Corvettes raros

1954 Chevrolet Corvair1958 Chevrolet Corvette XP-700
1962 Chevrolet XP-755 Mako Shark

1973 Chevrolet XP-882 Aerovette Four Rotor

1986 Chevrolet Corvette Indy


Callaway Corvette Sledgehammer

1991 Chevrolet Le Marquis Corvette Tempest

1992 Chevrolet Callaway SuperNatural LT-4
1995 Chevrolet Guldstrand Corvette Grand Sport 90
1997 Chevrolet Mallet Corvette 435