Uniformes de Messi en el Barcelona


Primer uniforme del Barcelona, temporada 2004/05


Primer uniforme del Barcelona, temporada 2005/06


Segundo uniforme del Barcelona, temporada 2005/06


Primer uniforme del Barcelona, temporada 2006/07


Primer uniforme del Barcelona, temporada 2007/08


Segundo uniforme del Barcelona, temporada 2007/08


Primer uniforme del Barcelona, temporada 2008/09


Segundo uniforme del Barcelona, temporada 2008/09


Primer uniforme del Barcelona, temporada 2009/10


Segundo uniforme del Barcelona, temporada 2009/10


Primer uniforme del Barcelona, temporada 2010/11


Segundo uniforme del Barcelona, temporada 2010/11


Primer uniforme del Barcelona, temporada 2011/12


Segundo uniforme del Barcelona, temporada 2011/12


Primer uniforme del Barcelona, temporada 2012/13


Segundo uniforme del Barcelona, temporada 2012/13


Primer uniforme del Barcelona, temporada 2013/14


Segundo uniforme del Barcelona, temporada 2013/14


Primer uniforme del Barcelona en la temporada 2014/15.


Segundo uniforme del Barcelona 2014/15.