Niveles de poder de db saga de picolo daimaku

Krilin : 112
Tamborine : 128
Goku (con hambre) : 71
Jarirobe : 133 espada : 166
Goku (recuperado de la pelea contra tamborine) : 149 kame hame ha : 186
Cymbal : 107
Yamcha (pierna rota) : 73
Nam : 42
Bacteria : 25
Rey chapa : 61
Panput : 52
Lobo hombre : 18
Giran : 39
Piano : 10
Pilaf : 4
Mai : 4
Shuu : 4
Picolo daimaku viejo : 206
Roshi : 140 mafuba : 420
Chaoz : 106
Tenshinhan : 142
Shenlong : 155
Picolo daimaku joven : 266 bakurimaha : 392
Goku (recuperado de la pelea con picolo) : 158
Goku (después de beber el agua ultra sagrada) :287 kame hame ha : 359 golpe del gran mono: 574
Tenshinhan : 143 mafuba :429
Drum :186