Sepultura - Algunos Albums

Sepultura - Nation
http://jukez.uceworld.com/songs/Sepultura/2001%20-%20Nation/

Sepultura - Against
http://jukez.uceworld.com/songs/Sepultura/1998%20-%20Against/

Sepultura - Blood Rooted
http://jukez.uceworld.com/songs/Sepultura/1997%20-%20Blood%20Rooted/

Sepultura - Roots
http://jukez.uceworld.com/songs/Sepultura/1996%20-%20Roots/

Sepultura - Chaos A-D
http://jukez.uceworld.com/songs/Sepultura/1993%20-%20Chaos%20A-D/

Sepultura - Arise
http://jukez.uceworld.com/songs/Sepultura/1991%20-%20Arise/

Sepultura - Beneath The Remains
http://jukez.uceworld.com/songs/Sepultura/1989%20-%20Beneath%20The%20Remains/

Sepultura - Morbid Visions+Bestial Devastation
http://jukez.uceworld.com/songs/Sepultura/1985-1986%20-%20Morbid%20Visions+Bestial%20Devastation/

Sepultura - Under a Pale Grey Sky
http://jukez.uceworld.com/songs/Sepultura/2002%20-%20Under%20a%20Pale%20Grey%20Sky/Under%20a%20Pale%20Grey%20Sky%20Disc%201/
http://jukez.uceworld.com/songs/Sepultura/2002%20-%20Under%20a%20Pale%20Grey%20Sky/Under%20a%20Pale%20Grey%20Sky%20Disc%202/