El himno nacional Cumbiero toh piolanga

Daaaaaamaaa gratiiiiiiih

letra:

** 0oíd, m0orTAleEzh, eEl GriiT0o zhAGrAd0o: "¡liiBeErTAd, liiBeErTAd, liiBeErTAd!" 0oíd eEl ruiid0o deE r0oTAzh cAdeEñAzh, veEd eEñ Tr0oñ0o A lA ñ0oBleE iiGuAldAd. yA zhu Tr0oñ0o diiGñízhiim0o ABriieEr0oñ lAzh pr0oviiñciiAzh uñiidAzh deEl zhud y l0ozh liiBreEzh deEl muñd0o reEzhp0oñdeEñ: "Al GrAñ pueEBl0o ArGeEñTiiñ0o, ¡zhAlud! Al GrAñ pueEBl0o ArGeEñTiiñ0o, ¡zhAlud!" y l0ozh liiBreEzh deEl muñd0o reEzhp0oñdeEñ: "Al GrAñ pueEBl0o ArGeEñTiiñ0o, ¡zhAlud!" zheEAñ eETeErñ0ozh l0ozh lAureEleEzh kueE zhupiim0ozh c0oñzheEGuiir, kueE zhupiim0ozh c0oñzheEGuiir. c0or0oñAd0ozh deE Gl0oriiA viivAm0ozh... ¡0o jureEm0ozh c0oñ Gl0oriiA m0oriir!, ¡0o jureEm0ozh c0oñ Gl0oriiA m0oriir!, ¡0o jureEm0ozh c0oñ Gl0oriiA m0oriir! *+..