Como tirar un cohete (Muy groso)

Yo lo vi y me rei mucho... mucho!.. ajjajaja


http://www.sharear.com/X2X31Xprofesor-guille.html