Gato no soporta Radiación...

Videito de Cha Cha Cha...
El programa de Rono...

Ointen se me despegó el burlete de la ventana de la cosiña…
Agora, no tein burlete entra chiflete…
U chiflete qui entra, enfria du calefooun…
Eu no me posso baña…
E si me baño sta elagua fría
Por u chiflete quientra
Mas ue no posso cambia eso ahí
o chiflete quientra e terrible u burlete da cosiña …
Non posso a cambia…
Pa pan peia da pupipua ia ia
Piuqi tan co convidin can can
Pipipin cucu pipipipi can can…
du bu bu bin bannn media can caannn
a bebe, da sasa sasasa
perrou river
Ohhh el burlete da cosiña… non posse cambia
Eu gato eu piso se toma la leechiee
depueis eu abro la heladeira u gatu entra dentro come ricota (¿?)
Mais eu no sabia e cerre.. a puerta eu gato adentro quedo…
Pàsu una semana un gatu duru tenguuu
Mas eu puse microondas…
Para que eu gatu reviviese…
no posso revivi non posso…revivivi,
no poso…
gato no posso revivivi…
pune gatu du interior du horno… du microonda sabe…
pero eu gatu no soporta radiaciaoin…
eu gatu no soporta radiaciaoin
eu gatu no soporta radiaciaoin
eu gatu no soporta radiaciaoin
eu gatu no soporta radiaciaoin

(coda casi interminable))