Mitch Buchanan (Baywatch) re fumadoooo

Es el chabon q trabajaba en Baywatch, miren donde quedo...

http://www.youtube.com/watch?v=Gi2CfuqcUGE