Planta & Raiz

A dois passos do paraiso:
http://www.youtube.com/v/http://www.youtube.com/v/VjLOXSs61cw.swf

De cara pro mundo:
http://www.youtube.com/v/HKSoW-AHCyY.swf

Toño barato:
http://www.youtube.com/v/eNqdI7eORkc.swf

Te ver:
http://www.youtube.com/v/PqqXmumVmaI.swf

Com certeza:
http://www.youtube.com/v/Zo5TqpaERjc.swf