Canales populares

Soretin _09

@Soretin_09
AR

Valkyrjer vene. Fremmad for tjod og forfedreland Einherjer ekte. Samles til strid i åsaland Hirden heil. Fremmad for vårt blod og all vår jord. Fylking fremmad! Fylking m...