Canales populares

Stiv Hyuga

@Stiv-Hyuga
JP

Soy Stiv Hyuga (Steve Hyuga). MI tiro es el Tiro del Tigre.