epespad

Signos, caritas y signos con el teclado

╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ♫
╚═══╝♪♪

....._|\____________________,,__
..../ `--|||||||||||----------------------_]
.../_==o ____________________|
.....),---.(_(__) /
....// (\) ),------
...//___//
../`----' / ...
./____ / ... .


____________*/.)__________
___________*/..|__________
__________*/....|__________
_________*(___)___________
___________|_|____________
___________|_|____________
___________|=|____________
___________|=|____________
___________|=|____________
___________|=|____________
___________|=|____________
______/#|___|=|___/\________
_____(##(__..|=|__)##)_______
_____\###/__|=|_/###/_______
______\##)#____.##(_________
______ )#/#____####\_______
______/#|##____####\______
_____(##\___###.####)______
______(############)_______
_______(##########)________

.(....\............../....)
. \....\........... /..../
...\....\........../..../
....\..../´¯.I.¯`\./
..../... I....I..(¯¯¯`\
...I.....I....I...¯¯.\...\
...I.....I´¯.I´¯.I..\...)
...\.....` ¯..¯ ´.......'
....\_________.•´
.....lo o o o o ol
.....lo o o o o ol
.....lo o o o o ol

______________.s$$_____________s$
_____________s$$$ ______s_____s$³
___________.s$$$___ __.s$,___s$$³
__________s$$$$³______.s$___.$$³
_____,____$$$$$.______s$³____³$
_____$___$$$$$$s_____s$³_____³,
____s$___³$$$$$$$s___$$$,______..
____$$____³$$$$$$s.__³$$s_____,,
_____³$.____³$$$$$$$s_.s$$$
____`$$.____³$$$$$$$_$$$$___s³
_____³$$s____³$$$$$$s$$$³__s$³
______³$$s____$$$$$s$$$$`__s$$
___s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s$$
___$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³
___s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$
__s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³
_s$$$ssss$$$$$$$$$$ssss$$$s
_$s§§§§§§§§§s$$$$s§§§§§§§§§$$
³§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§§³
§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§§§§§§§§§
³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
_³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
__³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
___³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
_____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
_______³§§§§§§§§§§§§§§§³
_________³§§§§§§§§§§§³
____________³§§§§§³
______________³§³


________________.OOO.____________.O. * .* ..
________________.OOOO.______-.OOO. * .* . *
________________.OOOOO._-.OOOO. * .* ..
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * .* ..
_____.OOOOOOOOOOOOOOOOOOO* . * . * . *
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * . * ..
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * ..
________________.OOOOO._-.OOOO. * . *. * .
________________.OOOO.______-.OOO. * .* ..
________________.OOO.____________.O. * . *. * .
________________.OO.__________
________________.O.__________


__**_**
_**___**
_**___**_________****
_**___**_______**___****
_**__**_______*___**___**
__**__*______*__**__***__**
___**__*____*__**_____**__*
____**_**__**_**________**
____**___**__**
___*___________*
__*_____________*
_*____0_____0____*
_*[email protected]_______*
_*_______________*
___*_____U_____*
_____**_____**

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´...
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´... *.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´...
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´... *.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/...
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´///...
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/////
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/////
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/////
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´/////I ♥ яOCk
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´/////´´´´´´¶.... ..*.
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´/////´´´´´´¶¶. *.* *.*.
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´/////´´´´¶¶¶¶¶.* .* *. **
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶/////¶¶¶¶¶¶¶¶¶.* *. *.*
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶/////¶¶¶¶¶¶¶¶¶.* .* *.*.
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶/////¶¶¶¶¶¶¶¶. ..*.*.*.
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶/////¶¶¶*¶¶*¶¶.* .* .* *.
´´´´´´¶¶¶¶¶¶ttttt¶¶¶¶*¶¶¶¶¶.* *. *.*
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.* .* *
.´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . * .*. *.

† † † † † † † † † † † † † † † † † †
_+88__________________________...
_+880_________________________...
_++88_________________________...
_++88_________________________...
__+880________________________...
__+888________________________...
__++880______________________+...
__++888_____+++88__________+++...
__++8888__+++8880++88____+++88...
__+++8888+++8880++8888__++888_...
___++888++8888+++888888++888__...
___++88++8888++8888888++888___...
___++++++888888888888888888___...
____++++++88888888888888888___...
____++++++++000888888888888___...
_____+++++++000088888888888___...
______+++++++00088888888888___...
_______+++++++088888888888____...
_______+++++++088888888888____...
________+++++++8888888888_____...
________++++++0088888888______...
________+++++0008888888_______...
________...............8888888...
† † † † † † † † † † † † † † † † † † † †


oooO
(....).... Oooo....
.\..(......(....)...
..\_)..... )../....
.......... (_/.....

………..*..*
……..*………*
…..*……………*
…*………………..*
..*………………….*
.*……………………*………*….*
*…………………….*…*…………..*
.*…………………….*……………….*
..*…………………….*…………….*
…*…………………………………*
…..*…………………………….*
………..*………………….*
………………*……….*
…………………*…..*
………………….*..*
……………………*

´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶
´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶O¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

__________________ ##
_________________###*
______________.*#####
_____________*######
___________*#######
__________*########.
_________*#########.
_________*#######*##*
________*#########*###
_______*##########*__*##
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
________________*####
__________________*##*
____________________*##
_____________________*##.
____________________.#####.
_________________.##########
________________.####*__*####

[email protected]@@@@@
[email protected][email protected][email protected]@@@@@
[email protected][email protected][email protected][email protected]
[email protected][email protected]@@[email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]@@@@[email protected]
[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]
[email protected][email protected]@@@@@@[email protected]
[email protected][email protected]@@@@@@@[email protected]
[email protected][email protected]@@@@@@@[email protected]
[email protected][email protected]@@@@@@[email protected]
[email protected][email protected]@@@@[email protected]
[email protected]@@@@[email protected]
[email protected]@[email protected]
[email protected][email protected]@[email protected]
[email protected][email protected]@[email protected]@@@@@@
[email protected][email protected]@
[email protected]@@@[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected][email protected]@@
[email protected]@@@[email protected][email protected][email protected]
[email protected][email protected]@@[email protected]@
[email protected]@@[email protected][email protected]@
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]...........///_\\\\
..........||.^|^\\\
..........))\_-_/ ((\
..........)'_/.".\_`\)
......././._.\.../...\
.....././(_.\x/._).|
.......\.\.)".|."(/./
........\.'...'.. //./
......../....`..././
.......|....__.\.\
.......|.../.\...\/
.......|..|...\...\
.......|..|....\...\
.......|..|......\..\
.......|..|.......\..\
.......|..|........\..\
.......|..|.........\..\
......./__\..........|__\
......_/.|............|.\_


´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´ ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶ ```` ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´¶¨´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶´´´¶¶´´´¶´´¶´´¶
´´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶´´´¶´¶´´¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶

__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶____¶¶¶
_¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶___¶¶¶_____¶
¶__¶¶_¶¶___¶¶________________¶¶____¶_¶¶__¶
¶__¶¶__¶¶¶¶_____________________¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶
¶¶______¶¶____¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶_______¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶______¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶´
________¶__¶¶____________¶¶¶_¶¶__¶
_______¶¶_¶_________________¶¶¶¶¶_¶
_______¶¶_¶_____________________¶_¶
________¶_¶____¶¶_________¶¶____¶_¶
________¶_¶____¶¶___¶¶¶___¶¶____¶¶¶
_________¶¶¶________¶¶¶________¶¶¶
__________¶¶¶_________________¶¶¶
___________¶¶¶______________¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶
______¶¶¶¶_¶___¶____¶¶¶_? __¶_¶¶
_____¶¶_¶¶_¶_¶__¶¶¶_____¶¶¶___¶
_____¶_______¶____¶¶¶¶¶¶¶___¶__¶
_____¶¶___¶_¶__¶¶_¶_______¶_____¶
______¶¶¶¶¶¶¶_____¶____¶¶¶¶¶__¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__$$$$$$$$*_____________________,$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$__ ._____.____$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$
[email protected]:,$$$$$$$$$$$$$$$$
______***[email protected]@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$iianetziitha$$$$$$,,,,,,
_____.$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____.$$$$$$$$$$$$$*[email protected]@_*$$$$$$$$$$$$$
[email protected]__*$$$$$$$$$$$$$
_.___.$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$$$$
.____...$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$


________´$$$$`_____________________________,,,_
_______´$$$$$$$`_________________________
________`$$$$$$$`______,,________,,________”__
_________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`_____$$$___
__________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
_´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$

___________oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
_________oo$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
_______o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
_____o$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$o
____o$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$o
___$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"_"$$$
$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___o$$$
_$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$
__$$$$____"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"______o$$$
__"$$$o_____"""$$$$$$$$$$$$$$$$$$"$$"_________$$$
____$$$o__________"$$""$$$$$$""""___________o$$$
_____$$$$o_________________oo_____________o$$$"
______"$$$$o______o$$$$$$o"$$$$o________o$$$$
________"$$$$$oo_____""$$$$o$$$$$o___o$$$$""
___________""$$$$$oooo__"$$$o$$$$$$$$$"""
______________""$$$$$$$oo $$$$$$$$$$$
______________________""""$$$v$$$$$$$_________________
______________________"""""$$$$$$$$$ _______________________

Para que vean que no es repost voy a poner mi nombre y si quieren en comentarios
dejen un nombre y lo agregaré


_________ .__ .__
\_ ___ \| |__ _____ _______| | ___.__.
/ \ \/| | \\__ \\_ __ \ |< | |
\ \___| Y \/ __ \| | \/ |_\___ |
\______ /___| (____ /__| |____/ ____|
\/ \/ \/ \/


Con eso es suficiente.
Comenten!

19 comentarios - Signos, caritas y signos con el teclado

M4J0x12
………..*..*
……..*………*
…..*……………*
…*………………..*
..*………………….*
.*……………………*………*….*
*…………………….*…*…………..*
.*…………………….*……………….*
..*…………………….*…………….*
…*…………………………………*
…..*…………………………….*
………..*………………….*
………………*……….*
…………………*…..*
………………….*..*
……………………*

Me llevo este jeje
ericnumero16
me llebare unos cuantos
(te dejaria puntos pero lastima que soy novato)
juanjo_pais
me armas uno que diga juanjo?? te lo pago con 5 puntos (me queda eso)
blueyoshi
gggggggggggggggggggg aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm
gggggggggggggggggggg aaaaaaaaaa aaaaa mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm
gggggggggggggggggggg aaaaaaaaaa aaaaa mmmmmmmmmmmmm m mmmmmmmmmmmm
gggggggggggggggggggg aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ggggggggg aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mmmmmmm mmmmmmm
ggggggggg aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mmmmmmm mmmmmmm
ggggggggg aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mmmmmmm mmmmmmm
ggggggggg aaaaaaaaaa aaaaa mmmmmmm mmmmmmm
ggggggggg gggggggggggg aaaaaaaaaa aaaaa mmmmmmm mmmmmmm
ggggggggg gggggggggggg aaaaaaaaaa aaaaa mmmmmmm mmmmmmm
ggggggggg gggggggg aaaaaaaaaa aaaaa mmmmmmm mmmmmmm
ggggggggg gggggggg aaaaaaaaaa aaaaa mmmmmmm mmmmmmm
ggggggggg gggggggg aaaaaaaaaa aaaaa mmmmmmm mmmmmmm
gggggggggggggggggggggggggggg aaaaaaaaaa aaaaa mmmmmmm mmmmmm
gggggggggggggggggggggggggg aaaaaaaaaa aaaaa mmmmmmm mmmmmm
SKINS20
...........///_\\\\
..........||.^|^\\\
..........))\_-_/ ((\
..........)'_/.&quot;.\_`\)
......././._.\.../...\
.....././(_.\x/._).|
.......\.\.)&quot;.|.&quot;(/./
........\.'...'.. //./
......../....`..././
.......|....__.\.\
.......|.../.\...\/
.......|..|...\...\
.......|..|....\...\
.......|..|......\..\
.......|..|.......\..\
.......|..|........\..\
.......|..|.........\..\
......./__\..........|__\
......_/.|............|.\_
E96s
SKINS20 dijo:...........///_\\
..........||.^|^\
..........))_-_/ ((
..........)'_/.&quot;._`)
......././._..../...
.....././(_.x/._).|
.........)&quot;.|.&quot;(/./
.........'...'.. //./
......../....`..././
.......|....__..
.......|.../..../
.......|..|......
.......|..|.......
.......|..|........
.......|..|.........
.......|..|..........
.......|..|...........
......./__..........|__
......_/.|............|._
yocuervocuervo
SKINS20 dijo:...........///_\\
..........||.^|^\
..........))_-_/ ((
..........)'_/.&quot;._`)
......././._..../...
.....././(_.x/._).|
.........)&quot;.|.&quot;(/./
.........'...'.. //./
......../....`..././
.......|....__..
.......|.../..../
.......|..|......
.......|..|.......
.......|..|........
.......|..|.........
.......|..|..........
.......|..|...........
......./__..........|__
......_/.|............|._


Que lastima que no es una imagen XD
tununcalosabras4
///_\\
..........||.^|^\
..........))_-_/ ((
..........)'_/.&quot;._`)
......././._..../...
.....././(_.x/._).|
.........)&quot;.|.&quot;(/./
.........'...'.. //./
......../....`..././
.......|....__..
.......|.../..../
.......|..|......
.......|..|.......
.......|..|........
.......|..|.........
.......|..|..........
.......|..|...........
......./__..........|__
......_/.|............|._
CVPARADIS
Buen Post pero no puedo Puntos todavia
joleur
buen post hermano, Van 10+