epelpad

Crea o hacé tus colores

Crea o hacé tus colores
Crea tus colores para la página u otra cosa
Archivo para descarga esta debajo del código
html


<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Calcular el ¿Color?...</TITLE>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<SCRIPT language=javascript><!--
// #############################################################
// #############################################################      
// ###  Javascript  Copyright 2011-2013 por:  ###
// ###  TheMasterCar3D.jimdo.com                 ###
//###    http://www.taringa.net/themastercar3d ###
// #############################################################
// #############################################################

var CNA = [
["ALICEBLUE","F0F8FF"],
["ANTIQUEWHITE","FAEBD7"],
["AQUA","00FFFF"],
["AQUAMARINE","7FFFD4"],
["AZURE","F0FFFF"],
["BEIGE","F5F5DC"],
["BISQUE","FFE4C4"],
["BLACK","000000"],
["BLANCHEDALMOND","FFEBCD"],
["BLUE","0000FF"],
["BLUEVIOLET","8A2BE2"],
["BROWN","A52A2A"],
["BURLYWOOD","DEB887"],
["CADETBLUE","5F9EA0"],
["CHARTREUSE","7FFF00"],
["CHOCOLATE","D2691E"],
["CORAL","FF7F50"],
["CORNFLOWERBLUE","6495ED"],
["CORNSILK","FFF8DC"],
["CRIMSON","DC143C"],
["CYAN","00FFFF"],
["DARKBLUE","00008B"],
["DARKCYAN","008B8B"],
["DARKGOLDENROD","B8860B"],
["DARKGRAY","A9A9A9"],
["DARKGREEN","006400"],
["DARKKHAKI","BDB76B"],
["DARKMAGENTA","8B008B"],
["DARKOLIVEGREEN","556B2F"],
["DARKORANGE","FF8C00"],
["DARKORCHID","9932CC"],
["DARKRED","8B0000"],
["DARKSALMON","E9967A"],
["DARKSEAGREEN","8FBC8F"],
["DARKSLATEBLUE","483D8B"],
["DARKSLATEGRAY","2F4F4F"],
["DARKTURQUOISE","00CED1"],
["DARKVIOLET","9400D3"],
["DEEPPINK","FF1493"],
["DEEPSKYBLUE","00BFFF"],
["DIMGRAY","696969"],
["DODGERBLUE","1E90FF"],
["FIREBRICK","B22222"],
["FLORALWHITE","FFFAF0"],
["FORESTGREEN","228B22"],
["GAINSBORO","DCDCDC"],
["GHOSTWHITE","F8F8FF"],
["GOLD","FFD700"],
["GOLDENROD","DAA520"],
["GRAY","808080"],
["GREEN","008000"],
["GREENYELLOW","ADFF2F"],
["HONEYDEW","F0FFF0"],
["HOTPINK","FF69B4"],
["INDIANRED","CD5C5C"],
["INDIGO","4B0082"],
["IVORY","FFFFF0"],
["KHAKI","F0E68C"],
["LAVENDER","E6E6FA"],
["LAVENDERBLUSH","FFF0F5"],
["LAWNGREEN","7CFC00"],
["LEMONCHIFFON","FFFACD"],
["LIGHTBLUE","ADD8E6"],
["LIGHTCORAL","F08080"],
["LIGHTCYAN","E0FFFF"],
["LIGHTGOLDENRODYELLOW","FAFAD2"],
["LIGHTGRAY","D3D3D3"],
["LIGHTGREEN","90EE90"],
["LIGHTPINK","FFB6C1"],
["LIGHTSALMON","FFA07A"],
["LIGHTSEAGREEN","20B2AA"],
["LIGHTSKYBLUE","87CEFA"],
["LIGHTSLATEBLUE","8470FF"],
["LIGHTSLATEGRAY","778899"],
["LIGHTSTEELBLUE","B0C4DE"],
["LIGHTYELLOW","FFFFE0"],
["LIME","00FF00"],
["LIMEGREEN","32CD32"],
["LINEN","FAF0E6"],
["MAGENTA","FF00FF"],
["MAROON","800000"],
["MEDIUMAQUAMARINE","66CDAA"],
["MEDIUMBLUE","0000CD"],
["MEDIUMORCHID","BA55D3"],
["MEDIUMPURPLE","9370D8"],
["MEDIUMSEAGREEN","3CB371"],
["MEDIUMSLATEBLUE","7B68EE"],
["MEDIUMSPRINGGREEN","00FA9A"],
["MEDIUMTURQUOISE","48D1CC"],
["MEDIUMVIOLETRED","C71585"],
["MIDNIGHTBLUE","191970"],
["MINTCREAM","F5FFFA"],
["MISTYROSE","FFE4E1"],
["MOCCASIN","FFE4B5"],
["NAVAJOWHITE","FFDEAD"],
["NAVY","000080"],
["OLDLACE","FDF5E6"],
["OLIVE","808000"],
["OLIVEDRAB","6B8E23"],
["ORANGE","FFA500"],
["ORANGERED","FF4500"],
["ORCHID","DA70D6"],
["PALEGOLDENROD","EEE8AA"],
["PALEGREEN","98FB98"],
["PALETURQUOISE","AFEEEE"],
["PALEVIOLETRED","D87093"],
["PAPAYAWHIP","FFEFD5"],
["PEACHPUFF","FFDAB9"],
["PERU","CD853F"],
["PINK","FFC0CB"],
["PLUM","DDA0DD"],
["POWDERBLUE","B0E0E6"],
["PURPLE","800080"],
["RED","FF0000"],
["ROSYBROWN","BC8F8F"],
["ROYALBLUE","4169E1"],
["SADDLEBROWN","8B4513"],
["SALMON","FA8072"],
["SANDYBROWN","F4A460"],
["SEAGREEN","2E8B57"],
["SEASHELL","FFF5EE"],
["SIENNA","A0522D"],
["SILVER","C0C0C0"],
["SKYBLUE","87CEEB"],
["SLATEBLUE","6A5ACD"],
["SLATEGRAY","708090"],
["SNOW","FFFAFA"],
["SPRINGGREEN","00FF7F"],
["STEELBLUE","4682B4"],
["TAN","D2B48C"],
["TEAL","008080"],
["THISTLE","D8BFD8"],
["TOMATO","FF6347"],
["TURQUOISE","40E0D0"],
["VIOLET","EE82EE"],
["VIOLETRED","D02090"],
["WHEAT","F5DEB3"],
["WHITE","FFFFFF"],
["WHITESMOKE","F5F5F5"],
["YELLOW","FFFF00"],
["YELLOWGREEN","9ACD32"]
];

var alphaStr = "0123456789ABCDEF";
var alphaArr = ["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B","C","D","E","F"];

var RGB = [170,170,170];
var range = 0;
var phase = 0;
var sat = 0;
var val = 170 / 255;

function getRandomDEC()
    {
    return Math.round(Math.random() * 255);
    }

function DEC_to_WEB(d)
    {
    d = Math.round(d / 51);
    d *= 51;
    return d;
    }

function DEC_to_HEX(dec)
    {
    var n_ = Math.floor(dec / 16);
    var _n = dec - n_ * 16;
    return alphaArr[n_] + alphaArr[_n];
    }

function HEX_to_DEC(hex)
    {
    var n_ = alphaStr.indexOf(hex.substring(0,1));
    var _n = alphaStr.indexOf(hex.substring(1,2));
    return n_ * 16 + _n;
    }    

function RGB_from_HEX()
    {
    var temp = getHEX();
    temp = temp.toUpperCase();
    RGB[0] = HEX_to_DEC(temp.substring(0,2));
    RGB[1] = HEX_to_DEC(temp.substring(2,4));
    RGB[2] = HEX_to_DEC(temp.substring(4,6));
    }

function HEX_from_RGB()
    {
    document.bgColor = DEC_to_HEX(RGB[0]) + DEC_to_HEX(RGB[1]) + DEC_to_HEX(RGB[2]);
    }

function HSV_from_RGB()
    {
    var min = 255;
    var max = 0;
    var tmp = new Array(3);
    for (i=0; i<3; i++)
        {
        if (max < RGB[i]) max = RGB[i];
        if (min > RGB[i]) min = RGB[i];
        tmp[i] = RGB[i];
        }
    val = max / 255;
    if (val == 0) return;
    sat = (max - min) / max;
    if (sat == 0) return;
    for (i=0; i<3; i++)
        {
        tmp[i] *= (1 / val);
        tmp[i] = 255 - (255 - tmp[i]) * (1 / sat);
        tmp[i] = Math.round(tmp[i]);
        }
    var tmpRange = Math.round(tmp[0] + tmp[1] + tmp[2] - 255);
    if (tmpRange == 0)
        {
        for (i=0; i<3; i++)
            {
            if (tmp[i] == 255) { phase = i * 2; break; }
            }
        }
    else if (tmpRange == 255)
        {
        for (i=0; i<3; i++)
            {
            if (tmp[i] == 0) { phase = (i * 2 + 3) % 6; break; }
            }
        }
    else for (i=0; i<3; i++)
        {
        if ((tmp[i] > tmp[(i+1)%3]) && (tmp[(i+1)%3] > tmp[(i+2)%3])) { phase = i * 2; break; }
        else if ((tmp[i] > tmp[(i+2)%3]) && (tmp[(i+2)%3] > tmp[(i+1)%3])) { phase = (i * 2 + 5) % 6; break; }
        }
    if (phase % 2 == 0) range = tmpRange;
    else range = 255 - tmpRange;
    }

function HSV_from_HEX()
    {
    var h = getHEX();
    var rgbt = [HEX_to_DEC(h.substring(0,2)),HEX_to_DEC(h.substring(2,4)),HEX_to_DEC(h.substring(4,6))];
    var min = 255;
    var max = 0;
    var tmp = new Array(3);
    for (i=0; i<3; i++)
        {
        if (max < rgbt[i]) max = rgbt[i];
        if (min > rgbt[i]) min = rgbt[i];
        tmp[i] = rgbt[i];
        }
    val = max / 255;
    if (val == 0) return;
    sat = (max - min) / max;
    if (sat == 0) return;
    for (i=0; i<3; i++)
        {
        tmp[i] *= (1 / val);
        tmp[i] = 255 - (255 - tmp[i]) * (1 / sat);
        tmp[i] = Math.round(tmp[i]);
        }
    var tmpRange = Math.round(tmp[0] + tmp[1] + tmp[2] - 255);
    if (tmpRange == 0)
        {
        for (i=0; i<3; i++)
            {
            if (tmp[i] == 255) { phase = i * 2; break; }
            }
        }
    else if (tmpRange == 255)
        {
        for (i=0; i<3; i++)
            {
            if (tmp[i] == 0) { phase = (i * 2 + 3) % 6; break; }
            }
        }
    else for (i=0; i<3; i++)
        {
        if ((tmp[i] > tmp[(i+1)%3]) && (tmp[(i+1)%3] > tmp[(i+2)%3])) { phase = i * 2; break; }
        else if ((tmp[i] > tmp[(i+2)%3]) && (tmp[(i+2)%3] > tmp[(i+1)%3])) { phase = (i * 2 + 5) % 6; break; }
        }
    if (phase % 2 == 0) range = tmpRange;
    else range = 255 - tmpRange;
    }

function RGB_from_HSV()
    {
    var tmp = new Array(3);
    var mid = (7 - phase) % 3;
    tmp[Math.floor((phase + 7) / 2) % 3] = 255;
    tmp[(Math.floor(phase / 2) + 5) % 3] = 0;
    if ((phase % 2) == 1) tmp[mid] = 255 - range;
    else tmp[mid] = range;
    for (i=0; i<3; i++)
        {
        tmp[i] = 255 - ((255 - tmp[i]) * sat);
        tmp[i] *= val;
        RGB[i] = Math.round(tmp[i]);
        }
    }

function HEX_from_HSV()
    {
    var tmp = new Array(3);
    var rgbt = new Array(3);
    var mid = (7 - phase) % 3;
    tmp[Math.floor((phase + 7) / 2) % 3] = 255;
    tmp[(Math.floor(phase / 2) + 5) % 3] = 0;
    if ((phase % 2) == 1) tmp[mid] = 255 - range;
    else tmp[mid] = range;
    for (i=0; i<3; i++)
        {
        tmp[i] = 255 - ((255 - tmp[i]) * sat);
        tmp[i] *= val;
        rgbt[i] = Math.round(tmp[i]);
        }
    document.bgColor = DEC_to_HEX(RGB[0]) + DEC_to_HEX(RGB[1]) + DEC_to_HEX(RGB[2]);
    }

function getHEX() { var temp = document.bgColor.toUpperCase(); temp = temp.substring(1,7); return temp; }

function getRED() { return RGB[0]; }
function getGRN() { return RGB[1]; }
function getBLU() { return RGB[2]; }

function getHUE() { return Math.round((phase * 255 + range) / 6); }
function getSAT() { return Math.round(sat * 255); }
function getVAL() { return Math.round(val * 255); }

function adjRED(incr)
    {
    RGB[0] += incr;
    if (RGB[0] > 255) RGB[0] = 255;
    if (RGB[0] < 0) RGB[0] = 0;
    }

function adjGRN(incr)
    {
    RGB[1] += incr;
    if (RGB[1] > 255) RGB[1] = 255;
    if (RGB[1] < 0) RGB[1] = 0;
    }

function adjBLU(incr)
    {
    RGB[2] += incr;
    if (RGB[2] > 255) RGB[2] = 255;
    if (RGB[2] < 0) RGB[2] = 0;
    }

function adjHUE(incr)
    {
    range += incr * 6;
    while (range > 255) { range -= 255; phase += 1; }
    while (range < 0) { range += 255; phase -= 1; }
    while (phase > 5) { phase -= 6; }
    while (phase < 0) { phase += 6; }
    }

function adjSAT(incr)
    {
    sat += incr / 255;
    if (sat > 1) sat = 1;
    else if (sat < 0) sat = 0;
    }

function adjVAL(incr)
    {
    val += incr / 255;
    if (val > 1) val = 1;
    else if (val < 0) val = 0;
    }

function setRED(r) { RGB[0] = r; }
function setGRN(g) { RGB[1] = g; }
function setBLU(b) { RGB[2] = b; }

function setHUE(h) { h *= 6; range = h % 255; phase = Math.floor(h / 255); }
function setSAT(s) { sat = s / 255; }
function setVAL(v) { val = v / 255; }

function hexIsValid(hex)
    {
    if (hex.length != 6) return false;
    hex = hex.toUpperCase();
    var indicator = [false,false,false,false,false,false];
    for (i=0;i<hex.length;i++)
        {
        for (x=0;x<alphaArr.length;x++)
            {
            if (hex.charAt(i) == alphaArr[x])
                {
                indicator[i] = true;
                break;
                }
            }
        }
    for (i=0;i<hex.length;i++)
        {
        if (!indicator[i]) return false;
        }
    return true;
    }

function numberIsValid(n)
    {
    n = parseInt(n);
    if (n >= 0 && n <= 255) return true;
    return false;
    }

function newHEX() { HSV_from_HEX(); RGB_from_HEX(); }
function newHSV() { RGB_from_HSV(); HEX_from_RGB(); }
function newRGB() { HSV_from_RGB(); HEX_from_RGB(); }
//--></SCRIPT>

<SCRIPT language=javascript><!--
// partes del códigos

var i_a;

function openHelp()
    {
    var d = new Date();
    t = d.getTime();
    eval("var win" + t + " = window.open('help.html','win" + t + "','width=640,height=480,left=0,top=0,resizable=1,scrollbars=1');");/*Aca tienen que hacer una pagina de AYUDA*/
    }

function openTable()
    {
    var d = new Date();
    t = d.getTime();
    eval("var win" + t + " = window.open('colortable.html','win" + t + "','width=326,height=314,left=300,top=20');");/*Aca tienen que hacer una pagina de Tabla de colores*/
    }

function randomColor()
    {
    document.colForm.hueField.value = getRandomDEC();
    document.colForm.satField.value = getRandomDEC();
    document.colForm.valField.value = getRandomDEC();
    setHSV();
    }

function updateFields()
    {
    var d = document.colForm;
    d.hexField.value = getHEX();
    d.redField.value = getRED();
    d.grnField.value = getGRN();
    d.bluField.value = getBLU();
    d.hueField.value = getHUE();
    d.satField.value = getSAT();
    d.valField.value = getVAL();
    }

function setHSV()
    {
    var d = document.colForm;
    errStr = "Entrada Inválida:nn";
    var H = d.hueField.value;
    var S = d.satField.value;
    var V = d.valField.value;
    var isGood = true;
    if (!numberIsValid(H)) { errStr += """ + H + "" no es una entrada válida para el Color.nDebe ser el número entre 0 y 255nn"; isGood = false; }
    if (!numberIsValid(S)) { errStr += """ + S + "" no es una entrada válida para el Color.nDebe ser el número entre 0 y 255nn"; isGood = false; }
    if (!numberIsValid(V)) { errStr += """ + V + "" ino es una entrada válida para el Color.nDebe ser el número entre 0 y 255nn"; isGood = false; }
    if (!isGood) { errStr += "Esta calculadora usa un scalenof 0-255 arbitrario para todo los valores de HSV."; alert(errStr); return; }
    setHUE(parseInt(H));
    setSAT(parseInt(S));
    setVAL(parseInt(V));
    newHSV();
    updateFields();
    }

function setRGB()
    {
    var d = document.colForm;
    errStr = "Entrada no válida:nn";
    var R = d.redField.value;
    var G = d.grnField.value;
    var B = d.bluField.value;
    var isGood = true;
    if (!numberIsValid(R)) { errStr += """ + R + "" no es una entrada válida para la Rojo.nDebe ser un número entre 0 y 255.nn"; isGood = false; }
    if (!numberIsValid(G)) { errStr += """ + G + "" no es una entrada válida para la Verde.nDebe ser un número entre 0 y 255.nn"; isGood = false; }
    if (!numberIsValid(B)) { errStr += """ + B + "" no es una entrada válida para la Azul.nDebe ser un número entre 0 y 255.nn"; isGood = false; }
    if (!isGood) { alert(errStr); return; }
    setRED(parseInt(R));
    setGRN(parseInt(G));
    setBLU(parseInt(B));
    newRGB();
    updateFields();
    }

function setHEX()
    {
    var hex = document.colForm.hexField.value;
    var orig = hex;
    hex = hex.toUpperCase();
    if (hex == getHEX()) return;
    if (hex.indexOf(" ") != -1) { hex2 = hex.split(" "); hex = hex2.join(""); }
    if (!hexIsValid(hex))
    for (i=0;i<CNA.length;i++)
        {
        if (hex == CNA[i][0]) { hex = CNA[i][1]; break; }
        }
    if (!hexIsValid(hex)) { alert("Entrada Inválida:nn"" + orig + "" no es un código del HEX válido.  ndebe ser seis carácteres; 0-9 o Un-F.nnlos nombres Coloridos son de acuerdo si ellos corresponden que la norma del tonnavegador-apoyó el nombre colorido.  los nnHacen clic adelante  las Muestras npara una lista de supportednlos nombres coloridos"); return; }
    document.bgColor = hex;
    newHEX();
    updateFields();
    }

function resetCalc()
    {
    document.bgColor = originalColor;
    range = 0;
    phase = 0;
    newHEX();
    updateFields();
    }

function openSamples()
    {
    var sh = screen.height - 90;
    var n_d = new Date();
    var winName = "sampleWin" + n_d.getTime();
    eval('var ' + winName + ' = window.open("about:blank","' + winName + '","width=300,height=' + sh + ',left=0,top=0,scrollbars=1,resizable=1")');
    eval("sampleWin = " + winName);
    sampleWin.document.open();
    sampleWin.document.write("<html><head><title>HTML Nombres Color</title><style type='text/css'>a:link{text-decoration:none;color:000;}a:hover{text-decoration:none;color:999;}</style></head><body bgcolor=#" + getHEX() + "><font face=arial size=2><b>");
    for (i=0;i<CNA.length;i++)
        {
        sampleWin.document.write("<a href='javascript:opener.document.colForm.hexField.value = "" + CNA[i][1] + "";opener.setHEX();window.close();' onmouseover='document.bgColor="" + CNA[i][1] + ""'>" + CNA[i][0] + " = " + CNA[i][1] + "</a><br>");
        }
    sampleWin.document.write("</b></font></body></html>");
    sampleWin.document.close();
    }

function compareToWEB()
    {
    var wr = DEC_to_HEX(DEC_to_WEB(getRED()));
    var wg = DEC_to_HEX(DEC_to_WEB(getGRN()));
    var wb = DEC_to_HEX(DEC_to_WEB(getBLU()));
    var wh = wr + wg + wb;
    var h = getHEX();
    var n_d = new Date();
    var winName = "sampleWin" + n_d.getTime();
    eval('var ' + winName + ' = window.open("about:blank","' + winName + '","width=500,height=200,left=10,top=10")');
    eval("sampleWin = " + winName);
    sampleWin.document.open();
    sampleWin.document.write("<html><head><title>Web Safe Comparison</title></head><body bgcolor=#FFFFFF marginheight=0 marginwidth=0 leftmargin=0 topmargin=0>");
    sampleWin.document.write("<table border=0 width=100% height=200 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td width=50% align=center bgcolor=#" + h + "><form><font face='arial,helvetica' size=2 color=#FFFFFF><b>color actual:: #" + h + "</b></font><br><font face='arial,helvetica' size=2 color=#000000><b>Color actual: #" + h + "</b></font><br><br><input type=button value='guarde el color actual' onclick='window.close()'></form></td><td width=50% align=center bgcolor=#" + wh + "><form><font face='arial,helvetica' size=2 color=#FFFFFF><b>el más color seguro: #" + wh + "</b></font><br><font face='arial,helvetica' size=2 color=#000000><b>el más color seguro: #" + wh + "</b></font><br><br><input type=button value='Usar este color' onclick='window.opener.document.colForm.hexField.value="" + wh + "";window.opener.setHEX();window.close();'></form></td></tr></table>");
    sampleWin.document.write("</body></html>");
    sampleWin.document.close();
    }

function openMyColors()
    {
    var mycol = window.open("mycolors.html","_mycol","width=500,height=350,left=0,top=0,resizable,scrollbars");/*aca tienen que hacer una pagina con los colores de ustedes Favoritos*/
    }


//--></SCRIPT>

<STYLE type="text/css"><!--TD {
    FONT-FAMILY: arial,helvetica,geneva; COLOR: #777777; FONT-SIZE: 10pt
}
BODY {
    FONT-FAMILY: arial,helvetica,geneva; FONT-SIZE: 10pt
}
.blue {
    TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: #0000ff; COLOR: #ffffff; FONT-WEIGHT: bold
}
A.menu:link {
    COLOR: #ffffff; TEXT-DECORATION: none
}
A.menu:active {
    COLOR: #ffffff; TEXT-DECORATION: none
}
A.menu:visited {
    COLOR: #ffffff; TEXT-DECORATION: none
}
A.menu:hover {
    COLOR: #ffff00; TEXT-DECORATION: none
}
A:link {
    COLOR: #777777; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none
}
A:active {
    COLOR: #777777; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none
}
A:visited {
    COLOR: #777777; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
    COLOR: #000000; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none
}-->
</STYLE>

<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.22967"></HEAD>
<BODY aLink=#ffff00 link=#0000ff bgColor=#aaaaaa text=#000000 vLink=#999999>
<FORM name=colForm>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=2 width=700 align=center>
  <TBODY>
  <TR>
    <TD colSpan=7>
      <TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%"
        bgColor=#0000ff><TBODY>
        <TR>
          <TD class="blue"><FONT face=verdana>« &nbsp; El RGB la Calculadora Colorida   
            - Un Web Botones Color la Herramienta de la Elección &nbsp; »
    </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
  <TR>
    <TD width="17%">
      <TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
        <TBODY>
        <TR>
          <TD class="blue"><A class="menu" title="Compare este color del fondo al color web-seguro más cercano" href="javascript:%20compareToWEB();">web Seguro</A>
      </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
    <TD width="17%">
      <TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
        <TBODY>
        <TR>
          <TD class="blue"><A class="menu" title="Escoja de una lista de color por el nombre" href="javascript:%20openSamples();"> Ejemplos</A>
    </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
    <TD width="17%">
      <TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
        <TBODY>
        <TR>
          <TD class="blue"><A class="menu" title="Generar color aleratorio"href="javascript:randomColor();">Aleatorio</A> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
    <TD width="17%">
      <TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
        <TBODY>
        <TR>
          <TD class="blue"><A class="menu" title="Ver una tabla de 216 colores" href="javascript:%20openTable();">tabla</A> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
    <TD width="17%">
      <TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
        <TBODY>
        <TR>
          <TD class="blue"><A class="menu" title="Una lista de colores personalizados"href="javascript:openMyColors()">Mis Colores</A>
    </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
    <TD width="17%">
      <TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%">
        <TBODY>
        <TR>
          <TD class="blue"><A class="menu" title="Ayuda a calcular colores" href="javascript:openHelp();">Ayuda</A> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
  <TR>
    <TD colSpan=7>
      <TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%"
        bgColor=#cccccc><TBODY>
        <TR>
          <TD vAlign=top><INPUT maxLength=20 size=8 name=hexField> &nbsp;
            <FONT face=verdana><B>«</B></FONT> entre en el código de HEX de 6-digito <BR><BR><INPUT onclick=setHEX(); value=calcular type=button> <INPUT onclick=resetCalc(); value=reiniciar type=button> &nbsp; &nbsp;
            <B>&lt;HEX Area de código&gt;</B> </TD>
          <TD vAlign=top><INPUT maxLength=3 size=3 name=redField> <INPUT
            maxLength=3 size=3 name=grnField> <INPUT maxLength=3 size=3
            name=bluField> &nbsp;<FONT face=verdana><B>«</B></FONT>Sistema RGB<BR><BR><INPUT onclick=setRGB(); value=calcular type=button> <INPUT onclick=resetCalc(); value=reiniciar type=button> &nbsp; &nbsp;
            <B>&lt;RGB Area&gt;</B> </TD></TR>
        <TR>
          <TD><INPUT onclick=adjRED(i_a);newRGB();updateFields(); value=R+ type=button>
<INPUT onclick=adjGRN(i_a);newRGB();updateFields(); value=G+ type=button>
<INPUT onclick=adjBLU(i_a);newRGB();updateFields(); value=B+ type=button>
            &nbsp; <INPUT onclick=adjHUE((i_a%2==1)?(i_a+1)/2:i_a/2);newHSV();updateFields(); value=H+ type=button>
<INPUT onclick=adjSAT(i_a);newHSV();updateFields(); value=S+ type=button>
<INPUT onclick=adjVAL(i_a);newHSV();updateFields(); value=V+ type=button>
            &nbsp; <SELECT
            onchange="i_a = parseInt(document.colForm.incrementSelector.options[document.colForm.incrementSelector.selectedIndex].value);"
            name=incrementSelector> <OPTION value=1>incrementar = 1x<OPTION
              value=5>incrementar = 5x<OPTION value=9>incrementar = 9x<OPTION
              selected value=13>incrementar = 13x<OPTION value=17>incrementar =
              17x<OPTION value=22>incrementar = 22x<OPTION value=26>incrementar =
              26x<OPTION value=30>incrementar = 30x<OPTION value=34>incrementar =
              34x<OPTION value=39>incrementar = 39x<OPTION value=43>incrementar =
              43x<OPTION value=47>incrementa = 47x<OPTION value=51>incrementar =
              51x</OPTION></SELECT><BR><INPUT onclick="adjRED(0 - i_a);newRGB();updateFields();" value="R- " type=button>
<INPUT onclick="adjGRN(0 - i_a);newRGB();updateFields();" value="G- " type=button>
<INPUT onclick="adjBLU(0 - i_a);newRGB();updateFields();" value="B- " type=button>
            &nbsp; <INPUT onclick="adjHUE(0 - ((i_a%2==1)?(i_a+1)/2:i_a/2));newHSV();updateFields();" value="H- " type=button>
<INPUT onclick="adjSAT(0 - i_a);newHSV();updateFields();" value="S- " type=button>
<INPUT onclick="adjVAL(0 - i_a);newHSV();updateFields();" value="V- " type=button>
            &nbsp; &nbsp;<B>&lt;Area de Brillo y contraste&gt;</B> </TD>
          <TD vAlign=top><INPUT maxLength=3 size=3 name=hueField> <INPUT
            maxLength=3 size=3 name=satField> <INPUT maxLength=3 size=3
            name=valField> &nbsp;<FONT face=verdana><B>«</B></FONT> Sistema HSV
            <BR><BR><INPUT onclick=setHSV(); value=calcular type=button> <INPUT onclick=resetCalc(); value=reiniciar type=button> &nbsp; &nbsp;
            <B>&lt;HSV area&gt;</B>
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></FORM>
<SCRIPT language=javascript><!--

// el código del initializer importante

var originalColor = getHEX();
newHEX();
updateFields();
i_a = parseInt(document.colForm.incrementSelector.options[document.colForm.incrementSelector.selectedIndex].value);

//--></SCRIPT>

<DIV align=center><FONT color=#777777>
©2011-2013 por <A href="http://themastercar3d.jimdo.com">themastercar3d</A> &nbsp;&nbsp;&nbsp;  


Descargar AQUI
Descargar TABLA DE COLORES


Javascript
crear

1 comentario - Crea o hacé tus colores