epelpad

El post que buscas se encuentra eliminado, pero este también te puede interesar

info de algunos personajes de naruto y algunas imagenes

Este post tiene los jutsu de algunos personajes
Naruto:
Senjutsu
Senpō: Ōodama Rasengan
Senpō: Rasenrengan
Rasengan
Rasenrengan
Oodama Rasengan
Fūton: Rasengan
Fūton: Rasen Shuriken
Korabore Ninpō: Fūton: Gama Teppō
Korabore Ninpō: Fūton: Gamayu Yendan
Kuchiyose no jutsu: Familia_Gama
Gyaku Kuchiyose no jutsu
Kage Bunshin no jutsu
Tajuu Kage Bunshin no Jutsu
Shihou Hapou Shuriken no Maki
Shuriken no jutsu
Sennen Goroshi
Gufuu Suika no Jutsu
Bushin Kaiten Kakatou To Shin
Bunshin Taiatari
Oiroke no Jutsu
Harem no Jutsu
Uzumaki Naruto Rendan
Uzumaki Naruto Yonsen Rendan
Uzumaki Naruto Nisen Rendan
info de algunos personajes de naruto y algunas imagenes
sasuke:
* Sharingan
* Mangekyō Sharingan
* Susanoo
* Amaterasu
* Tsukuyomi
* Kirin
* Chidori
* Chidori Nagashi
* Chidori Senbon
* Chidori Eisō
* Katon: Gōkakyū no jutsu
* Katon: Gōryūka no jutsu
* Katon: Hōsenka no jutsu
* Katon: Ryūka no jutsu
* Magen: Kasegui no jutsu
* Magen: Kyōten Chiten
* Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana
* Kage Shuriken no jutsu
* Sōfūsha san no tachi
* Kuchiyose: Raikō Kenka
* Kuchiyose no jutsu
* Nawanuke no jutsu
* Kawarimi no jutsu
* Shunshin no Jutsu
* Bunshin no jutsu
* Henge no jutsu
* Jagei Jubaku
* Raikō Kenka
* Sō Shuriken
* Tensha Fūin: Amaterasu
* Juin Jutsu
* Fūja Hōin
* Fūma Shuriken ∙ Kage Fūsha
* Sofū Shasen no Tachi
* Kazaguruma no Sanjin
* Hayabusa Otoshi
* Shishi Rendan
* Kage Buyō
info

itachi:
* Sharingan
* Mangekyō Sharingan
* Tsukuyomi
* Amaterasu
* Susanō
* Katon: Gōkakyū no jutsu
* Katon: Ryūka no jutsu
* Katon: Hōsenka no jutsu
* Suiton: Suigadan
* Sanzengarasu
* Kage Bunshin no jutsu
* Bunshin Daibakuha
* Karasu Bunshin no Jutsu
* Magen: Kyōten Chiten
* Magen: Kasegui no jutsu
* Tensha Fūin: Amaterasu
Naruto

orochimaru:
* Fushi Tensei
* Kuchiyose no jutsu: Serpientes
* Kanashibari no Jutsu
* Gogyo Fūin
* Gogyo Kaīn
* Juinjutsu
* Ninpō ∙ Sōja Sōsai no jutsu
* Ninpō ∙ Tsutaeru no jutsu
* Edo Tensei
* Sanjū Rashōmon
* Kawarimi no jutsu
* Kaze no Nagasu
* Yamata no jutsu
* Sei’ei Jashu
* Shikumi no jutsu
shippuden
jiraya:
* Senjutsu
* Modo Ermitaño
* Rasengan
* Senpō: Chō Ōdama Rasengan
* Ninpō: Gama Daira Kage Ayatsuri no Jutsu
* Ninpō: Gamaguchi Shibari no Jutsu
* Ninpō: Hari Jizō
* Ninpō: Kaeru Kaeru
* Ninpō ∙ Kuchiyose ∙ Yatai Kuzushi no jutsu
* Ninpō: Rajin Shigami no Jutsu
* Senpō: Goemon
* Senpō: Kebari Senbon
* Doton: Yomi Numa
* Katon: Dai Endan
* Katon: Endan
* Katon: Gamayu Dan
* Katon: Gamayu Endan
* Katon: Gōkakyū no jutsu
* Kuchiyose no jutsu: Familia_Gama
* Kage Bunshin no jutsu
* Tsukodome
* Tōton Jutsu
* Fūka Hōin
* Gogyo Fuin
* Gogyo Kaīn
* Shikoku Fūin
* Katon:Gouen rasengan
etc

aqui alguna imagenes de naruto shippuden

info de algunos personajes de naruto y algunas imagenes
info
Naruto
shippuden
etc
info de algunos personajes de naruto y algunas imagenes

eso es todo comenten

2 comentarios - info de algunos personajes de naruto y algunas imagenes

Balisong
Nunca le entendi a Naruto
Es todo un Kaso .,..... XD
Mira mi post.
http://www.taringa.net/posts/links/8190598/Los-Mejores-videos-de-Rayman-en-YouTube.html
rokkii
Estas no son de naruto shippuden

info
Naruto