epelpad

Letras Simbolos Figuras grandes echas con simb. y letr. Fb

Hola espero ke les guste
Pd: Soy Nueva

ABECEDARIO DE NICK GIGANTE:


A = | ̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿ |

b = | ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ ̶)

C = | ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇

D = | ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇)

E = | ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ ̶ ̿ ͇

F = | ̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿

g = | ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ ̶̿ ͇ ι

H = | ̶ ̶ ̶ ̶ |

i = |

J = ͇ ͇ ͇ ͇ ͇ |

K = | <

L = | ͇ ͇ ͇ ͇

M = | ̿ V ̿ |

N = | ̿ ͇ |

o = | ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ |

P = | ̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿ '

Q = | ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ ͇ | ͇

R = | ̿ ̿ ̿

S = ͇ ͇ ̿ ̿

T = ̿ ̿ | ̿ ̿

U = | ͇ ͇ ͇ ͇ ͇ |

v = ͇ /

W = | ͇ Λ ͇ | o tambien ͇ Λ ͇ /

z = ̿ ̿ / ͇ ͇

Ejemplos GIGANTES DE NICK PARA MSN:


TE QUIERO = ̿ | ̿ ̿ | ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ | ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ ͇ | ͇ | ͇ ͇ _ ͇ | | | ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ | ̿ ̿ ̿ | ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ |

TE AMO BEBE = ̿ ̿ | ̿ ̿ | ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ | ̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿ | | ̿ V ̿ | | ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ | | ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ ̶) | ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ | ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ ̶) | ̿ ͇ ̶ ̿ ͇ ̶ ̿ ͇

Hola = | ̶ ̶ ̶ ̶ | | ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ | | ͇ ͇ | ̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿ |

TQM = ̿ ̿ | ̿ ̿ | ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ ͇ | ͇ | | ̿ ̿ V |

Corazón: = | ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ | ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ | | ̿ ̿ ̿ | ̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿ | ̿ ̿ / ͇ ͇ | ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ ̿ ͇ | | ̿ ͇ |


Deditos NICK PARA
凸 (^_^) 凸

PISTOLAS PARA NICK
/ ̵̿̿ ͇ / ̿̿ "̿̿̿̿̿ ̿̿̿̿ (Tu Nick) ̿̿̿̿̿̿̿'̿̿̿̿̿ ' ̵̿̿ ͇

NICK PARA RAYOS
ҳ̸Ҳ̸ҳ (Tu Nick) ҳ̸Ҳ̸ҳ

CORONA PARA NICK
1 ۩ ۞ ۩ 1 (Tu Nick) 1 ۩ ۞ ۩ 1

Ecualizador NICK PARA
ıllıllı (Tu Nick) ıllıllı

Cejas DE LA ROCA PARA NICK
ε [- ิิ _ ิ] з Tu nick ε [- ิิ _ ิ] з

LA CASITA PARA NICK
| ͡͡͡ ▫ ͡ ͡͡π͡͡ ͡ ▫ ͡͡ | ̡̡̡ ̡ ı ̡ ͌ i l (Tu Nick) l * ̡̡ ı ̡̡͡ | ͡͡͡ ▫ ͡ ͡͡π͡͡ ͡ ▫ ͡͡ |

Curita NICK PARA
(̅: ̅: ̅: ̅ [̅ ̅] ̅: ̅: ̅: ̅) (Nick) (̅: ̅: ̅: ̅ [̅ ̅] ̅: ̅: ̅: ̅)

ESTRELLAS PARA NICK
۞ ۞ (Tu nick) ۞ ۞

NICK PARA STAR
★ ★ (Tu nick) ★ ★

NICK PARA CARITAS
㋛ ㋛ (Tu nick) ㋛ ㋛

MALAS CARAS PARA NICK
◣ _ ◢ (Tu nick) ◣ _ ◢

CRUZ PARA NICK
● ● (Tu nick) ● ●

Metralletas NICK PARA
︻ ┳ ═ 一 Tu Nombre ︻ ┳ ═ 一

Puntitos NICK PARA
● ๋ (Tu nick) ● ๋

LOVE NICK PARA
[̅ə̅8̅5̅6̅] (Tu nick) [̅ə̅8̅5̅6̅]

Cigarrillo NICK PARA LA SUERTE
(̅_̅_̅ (̅̅̅̅̅̅ (̅_̅_̅̅̅l̅u̅c̅k̅y̅̅̅_̅_̅_̅ () ڪے

Cigarrillo MARLBORO PARA NICK
(̅_̅_̅ (̅̅̅̅̅̅ (̅_̅_̅м̅a̅я̅l̅b̅o̅r̅o̅̅_̅_̅_̅ () ڪے

Cigarrillo SIN MARCA PARA NICK
(̅_̅_̅ (̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅ () ڪے

MANCHITAS NICK PARA
0 ● 0 (Nick) 0 ● 0

PARLANTES PARA NICK
| ̅̅ ● ̅̅ | ̅̅ = ̅̅ | ̅̅ ● ̅̅ | | ̅̅ ● ̅̅ | ̅̅ = ̅̅ | ̅̅ ● ̅̅ |


CODIGO DEL NICK EN CUADROS:
<º))))><.·'¯`·. Betzy .·'¯`·.><((((º>

::--]| • |[--:: Bè † zy ::--]| • |[--::

>*;*<[ ]>*;*< Betzy

(¯ ¯ `• ¤·'¯) Betzy (¯`·¤ • ')

(¯`¶'¯`¶._.·[ NICK AQUI ]·._.¶'¯`¶'¯)

(¯`·=»¶«=·'¯`·> NICK AQUI <·'¯`·=»¶«=·'¯)

• °¤*(¯`°( F) (NICK AQUI) (F )°'¯)*¤° •

(¯`·._(_.·'¯`·._.» NICK AQUI «._.·'¯`·._)_.·'¯)

(¯|_(¯`>--> NICK AQUI <--<'¯)_|¯)

»»--(¯`·'¯)--> NICK AQUI <--(¯`·'¯)--««

v'¯)-» »»-(¯` NICK AQUI «-(¯` v'¯)-««

AQUI_ NICK _('¯`¤'¯`)_ ('¯`¤'¯`)_

('¯`·³·¹·'¯`)-=- NICK AQUI-=-(._.·²·³·._.)

_)-(¯`º·:- NICK AQUI-:·º'¯)-(_

(¯`¥'¯`·.¸.:¨ NICK AQUI ¨:.¸.·'¯`¥'¯)

(¯`·._.·[ NICK AQUI ]·._.·'¯)

×÷·.·'¯`·)» NICK AQUI «(·'¯`·.·÷×

· · · V ^'¯`×) NICK AQUI (×'¯` v ^ · · ·

(¯`·._) NICK AQUI (¯`·._)

O ° ° '¨ NICKA AQUI ¨' ° O °

(¯`·._. • NICK AQUI • ·._.·'¯)

- (• · ÷ [NIKC AQUI] ÷ · •) -

-¤÷(`[¤ NICK AQUI ¤]')÷¤-

·'¯`·» NICK AQUI «·'¯`·

• ^ v ^ - [Nick AQUI] - v ^ • ^

•] • ·'º'·» NICK AQUI «·'º'· • [•

[] Ð º ð [] NICK AQUI [] ð º ð []

AQUI_ NICK _(¯`·._ .·'¯)_

×,.·'¨'°÷·..§ NICK AQUI §.·'¨'°÷·..×

• ·.·') NICK AQUI (¯`·. •

(. • • AQUI ... NICK ... • •.)

·] L 'Aquio ° º ð º ð ONICK ¨ `[· l

¸.')(`· • | | [NIKC AQUI] | | • ·')(`.¸

(¯`·._. • NICK AQUI • ·._.·'¯)

»»-(¯` NICK AQUI'¯)-»»

]·._.·'¯)(¯ O_O ¯`§._.·/_ NICK AQUI °¤»·'¯`·._)(*)°¨¨°º"°¨¨°

¤°.¸¸.·'¯`» Aqui va «'¯`·.¸¸.°¤ tu nick

(¯`·.¸¸.·>> Aqui va <<·.¸¸.·'¯) tu nick

¸¸.·'¯`·.¸¸.> Aqui va <.¸¸.·'¯`·.¸¸ tu nick

-·'¯`·._.·¤ Aqui va ¤·._.·'¯`·- tu nick

((((¯`'·.¸°_«¤'¯`¤»°_ Aqui va °«¤'¯`¤»_°¸.·''¯)))) tu nick_

((((¯`'·.¸(*)°_ Aqui va °(*)¸.·''¯)))) tu nick_

² º º «| º_·¯¯·__ Aqui va tu nick__ ·¯¯·_º |» ² º º

(((¯`'·.¸( F )¸.·''¯)))×·«¤'¯`·.»¤ Aqui va ¤«.·'¯`¤»·×((( tu nick ¯`'·.¸( F )¸.·''¯)))

*·~-.¸¸,.-~*''" Aqui va "''*·~-.¸¸,.-~* tu nick

• ·.·'¯`·.· • Aqui va tu nick • ·.·'¯`·.· •

- - - ^ [Aqui va tu nick] ^ - - -

O º°'¨" Aqui va tu nick "¨'°º O

(¯`·._.·[ (Tu nick va aqui) ]·._.·'¯)

¨ ° oO (tu nick va aqui) Oo °

×÷·.·'¯`·)» (tu nick va aqui) «(·'¯`·.·÷×

· · ° ^ v'¯`×) (tu nick va aqui) (×'¯` v ^ · · ·

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (Tu nick va aqui) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

O ° ° '¨ (nick tu va aqui) ¨' ° º O

- - - ^ [(Tu nick va aqui)] ^ - - -

• ·.·'¯`·.· • (tu nick va aqui) • ·.·'¯`·.· •

`·.¸¸.·''¯`··._.· (Tu nick va aqui) `·.¸¸.·''¯`··._.·

(¯`·._)( Tu nick va aqui) (¯`·._)

¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (tu nick va aqui) ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'

׺°"~`"°º× (tu nick va aqui) ׺°"~`"°º×

«--'¯`--- ·'--».-.- ... (Va Tu Nick Aquí) -.-.«-`· ... ---'¯`-----»

=-[~_-¯¯-_~]-= (Va tu nick aquí) =-[~_-¯¯-_~]-=


'* •. ¸ (* •. ° ♥ ¸. *')¸. • * •'
«'¨` ° • .. • .. LAUREN °' ¨ `» ♥ ♥
& &.
Dayna .. ..
¸. • * (¸. ♥ • * '`* • • .¸)`*.

'* •. ¸ (* •. ° ♥ ¸. *')¸. • * •'
«'¨` ° • .. • NOMBRE .. °' ¨ `» ♥ ♥
. ¸. • * (¸. ♥ • * '`* • • .¸)`*.


' ͇ ̵̿̿ = (• ̪ ●) = / ̵̿̿ ͇ /' ̿ ̿ ̿̿̿̿̿'̿ ̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿

# @ & * ¥ ☸ ❁ ❀ ✿ ✾ ❃ ✺ ❇ ❈ ❊ ❉ ✱ ✲ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✰ ☆ ★ ✪ ¤ ☼ ☀ ☽ ☾ ❤ ♡ ღ ☻ ☺ ❂ ◕ ⊕ ☉ Θ o O ♋ ☯ ㊝ ⊙ ◎ ◑ ◐ 0 • ● ▪ ▫ ゚ un ☜ ☞ ☂ ♨ ☎ ☏ ✶ ✵ ✴ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❖ ❤ ❥ ❦ ❧ ☀ O o # ♡ ┽ ┊ ﹎ εїз {✿ ‧:... ﹎ ❤ ‧: ❉: ‧

9 (● ̮̮ •) = / ̵̿̿ ͇ / '̿̿ ̿̿ ̿̿'̿' ͇ ̵̿̿ = (• ● ̮̮) 6

9 (-̮̮-) 6

(='.'=)


/ █
. Π.

|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|× ღ ×|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
......... Tσσ thα lєft tσσ thα lєft ........
........... Єvεrчтнín чu wαит ..............
.......... Íи тнα вσх тσσ тнα lεfт ........
|__________|× ღ ×|__________|

α вß ς ¹ ∂ ℮ εзє € ƒ н ί! ι נ к ℓ м иη σø ρ гя ş ţт ω × ч
εïз * æ ♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ♪ ♫ ه ♬ ♡ ☆ ★ † ۞ ➈ ❤ ✈ ↔ ↕ • ● ° ¤ 1 ღ «» ™ ® © †
┌ (ಠ _ ಠ) ┘
ı (¯`·._) (¯`·._) ______ (_ ¸. • •''$$*`' .¸_)_____(_¸. • •''$$*`'. · _ )
█ █ █ ▓ ▒ ░ ░ .. ░ ░ ▒ ▓ █ █ █
▀ ▄ ▀ ▄ ▀ ▄ ▀ ▄ ▀ ▄ ▀ ▄ ▀
▄ ▀ ▄ ▀ ▄ ▀ ▄ ▀ ▄ ▀ ▄ ▀ ▄ ▀
- (_o °) / ¯
┐ (-. ー ┌
ヽ ('ー `) ノ
9 (͡ ๏ ̯͡ ๏) 6
9͡ [๏ ̯͡ ๏] 6
͡ ๏ _͡ ๏
9 (● ̮̮ •) 6
≧ △ ≦
凸 "へ" 凸
☽ (° ロ °) ☝
ε (● ̮̮ •) з
╚ »
«╝
╔ ═. ♥. ═ ═ ═ ═ ═ ═ ╗

╚ ═ ═ ═ ═ ═ ═. ♥. ═ ╝


Sólo debes copiar y pegar el símbolo o signo que desees utilizar en tus comentarios o incluso en la sección ¿Qué estás haciendo ahora? de tu perfil:
♠ ♣ ♥
♦ ♪ ♫ ■ □ ▪ ▫ ▬ ▲ ►
▼ ◄ ◊ ○ ● ◘ ◙ ◦ ☺ ☻
☼ ♀ ▪ ▫ ▬ ☻
☺ ◙ ◘ ▀ € ♥
♂ ▒

๏ ๐ ๑ ๒
๓ ๔ ๕๖ ๗ ๘ ๙ ๚ ๛ Ẁ
ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ạ ạ Ả ả Ấ
ấ Ầ ầẨ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ
ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ Ẹ
ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề Ể
ể Ễ ễ Ệ ệ Ỉ ỉ Ị ị Ọ
Æ ¢ ™ Ð ¹ º ç Þ ß ÿ æ â ã ¥ ¤ £ ¦ ©
ª « ¬ ­® ¯

Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô
Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é
ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Āā
Ăă Ąą Ć ć ĉ Ċ ċ ő Œ œ Ŕ
ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š
š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ
ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ
Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ǻ ǻ Ǽ ǽ
Ǿ ǿ ˆ ˇ ˉ ˘˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ;
΄

₪ ₫ € ℅ l
№ ™ Ω e ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∂ ∆ ∏
∑ - / · v 8 ∫ ˜ ≠ = = □ ▪ ▫ ◊
● ◦       
      fi fl ﬠ
שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ אּ בּ גּ
דּהּ וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ
מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ
תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭺﭻ ﭼ

ﭽ ﮊ ﮋ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ
ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
﴾ ﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ
ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ
ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ
ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ

ﺝ ﺞ ﺟ
ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ
ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ
ﺱﺲ ﺳ ﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ
ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ

ﻂ ﻃ
ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ
ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ
ﻖﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ
ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ
ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ
ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ
ﻺ ﻻ ﻼ

لم
ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ
ِّ ْ % ٤ ٠ ١ ٢ ٣ ٥٦
٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ `
ヲ _ カ シ ニ ♠ ♣
◄ ▬ ☻ ▬ ► ♣ ♠
Л п † ‡

█ ▌
▐ ░░▒▓
▓▒░░ ░░░▒▓
▓▒░░░

░▒▓
▓▒░ ▓▒░ ░▒▓
░░
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
▄▀▄▀▄▀

═ ╬ ╦ ╩ ╦
╣╝╠ ╧ ╨ ╫ ╪
╥ ╤ ╢╡╟╞ ╜

⌠⌡│┌
┐└ ┘├ ┤┬ ┴ ┼
╛╚╙╘╗╖╕╔╓╒║

╬ ╫ ╪ ╩
╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟
╞ ╝ ╜ ╛ ╚ ╙ ╗ ╘ ╗ ╖
╕ ╔ ╓ ╒ ║ ═

★ △ ▲ ♠ ♣ ♧ ∵ ∴ ∷ ♟ # ✖ ♂ ♀
♂☼ К ฤ ι ☼♂
≧0≦ o(╥﹏╥)o //(ㄒoㄒ)// {{{(>_&lt}}} ™ぷ▂▃▅▆█ ∏卐 ※◤ ◥ ﹏﹋﹌ ∩∈∏ ╰☆╮≠→№←⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙… ●▂●  ●0●  ●︿●  ●ω●  ●﹏●  ●△●  ●▽● ─═☆☆═─๑۩ ۩๑ ۞•● ●•✗☉♤ ✙ 〠 〄 ❤ ◈ △ ▲ γ┋ ︻ ︼ ¤ ▽ ㄒ ∵ ∴ ∷ ω ㊣ § ↘↙〓 ψ × ◢ ◣ ◥ ◤ 卍 ◇ × Ψ ▓ √ ¤ ∞≡ 灬 ˇ ● ﹌ ﹎ ╱ ╲ ※ ☆ ★゜・*.:。✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:*๑۩۞۩๑ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒεїз♥ ♡ ❤ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨◐ ◑ ↔ ↕ ✎ ✟ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭♪ の ☆→ あ ぃ £ ҳ̸Ҳ̸ҳ
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ Ⓛ Ⓡ ⓈⓏ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ ㊊㊐㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗ ㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆ ㊇㊈㊉

• Hombre de nieve para facebook
. __[-]__
.. (*>*)
. (.. : .. )
.( .. : . . )

• Símbolo facebook de hombre de nieve:


• Arbol de navidad hecho con símbolos facebook
…………(¯`O´¯)
…………*./ | .*
…………..*♫*.
………, • '*♥* ' • ,
……. '*• ♫♫♫•*'
….. ' *, • '♫ ' • ,* '
….' * • ♫*♥*♫• * '
… * , • Feliz' • , * '
…* ' •♫♫*♥*♫♫ • ' * '
' ' • . Navidad . • ' ' '
' ' • ♫♫♫*♥*♫♫♫• * ' '
…………..x♥x
…………….♥


• Arbol de navidad hecho con símbolos facebook -

...............¨♥*✫♥,
.........,•✯´.........´*✫
.......♥*................ __/__
.......*♥............… ..*-:¦:-*
...¸.•✫.............……/.•*•.
...~`,`~.................. |
¸....✫................... *•*
´¸...*♥..´¸...........*♥♫♥*
´¸¸♥*................✯•♫•♥•*
´¸.•✫ .............. *♥•♫•♫♥*
~`,`~............. ✯♥•♦♫♥•♥*.
`.✫`.............. *♥☺♥•♥•☺♥*.
●/................✯♥•♥♠♫♥#♥•♥*..
/▌................*♥♫•♥♫•♥♫♥•♫♥*
/ ....................... ╬╬╬╬.

• "Feliz Navidad" diseño en fuente especial de símbolos para facebook.

╔═╗─╔╦╦═╗╔═╗───╔╗╔╗──╔╗
║═╬═╣╠╬═║║║╠═╦╦╬╬╝╠═╦╝║
║╔╣╩╣║║═╣║║║╬║║║║╬║╬║╬║
╚╝╚═╩╩╩═╝╚╩╩╩╩═╩╩═╩╩╩═╝

Gran colección de figuras geniales hechas con símbolos para facebook:


Grupo caras 1: ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×)۶

Grupo caras 2: ⊙▂⊙ .. ⊙0⊙ .. ⊙︿⊙ .. ⊙ω⊙ .. ⊙﹏⊙ .. ⊙△⊙

Grupo caras 3: ●▂● .. ●︿● .. ●ω● .. ●﹏● .. ●▽●


Cara 1: ಠ_ಠ

Cara 2: ಥ_ಥ

Cara 3: ¯(°_o)/¯

Cara 4: ب_ب

Cara 5: ◕ ‿‿ ◕

Cara 6: m(>&ltm

Cara 7: o(╥﹏╥)o

Cara 8: //(ㄒoㄒ)//

Cara 9: {{{(>_&lt}}}


Princesa Leia StarWars: @[email protected] .. @[email protected] .. @>.<@


Muchachas con flores en la cabeza:

✿◕‿◕✿ ❀◕‿◕❀ ❁◕‿◕❁ ✾◕‿◕✾

Mariposa:

Mariposa 01 εїз

Símbolo Mariposa Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

Peces:

Pez a la derecha: ><((((º>

Pez a la izquierda: <º))))><

Música:

Grabadora: lıllı ((((̲̅̅●̲̲̅̅̅̅=̲̲̅̅̅̅●̲̅̅)))) ıllı
Ipod:
╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ♫
╚═══╝♪♪
Cables: ─═☆☆═─

Persona con pancarta:

............(0 0)
.---oOO-- (_)-----.
╔═════════════════╗
║ Escribe tu mensaje aquí!..♥║
╚═════════════════╝
'----------------------oOO
........|__|__|
.......... || ||
....... ooO Ooo

Adorno para firma personal.

*´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•` ¤ Escribe tu nombre

Armas:
Escopeta 01: ︻┳═ 一

Escopeta 02: ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──

Pistola Diseño 1

.....____________________ , ,__
....../ `---___________----_____|] - - - - - - - - ░ ▒▓▓█D
...../_==o;;;;;;;;_______.:/
.....), ---.(_(__) /
....// (..) ), ----"
...//___//
..//___//
.//___//

Pistola Diseño 2

....._|____________________,,__
..../ `--|||||||||||----------------------_]
.../_==o ____________________|
.....),---.(_(__) /
....// () ),------
...//___//
../`----' / ...
./____ / ... .Cabañas y palmeras

|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ |

Cigarrillos hechos con símbolos facebook


(̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪ

(̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̲̲̅̅̅l̲̅u̲̅c̲̅k̲̅y̲̲̅̅̅_̅_ ̅_̅() ڪے

(̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅ _̅_̅_̅()ڪے


Kirby bailando

<('o'&lt ^( '-' )^ (>‘o’)> v( ‘.’ )v <(' .' )> <('.'&lt ^( '.' )^ (>‘.’)> v( ‘.’ )v <(' .' )>


• Salud:

Inyección: ┣▇▇▇═─

Electrocardiograma: √v^√v^√♥

Curita: ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )• Conejos y gatos hechos con símbolos para facebook:

( ) ( )
(* .*)
(”__”)

::: (_(
*: (=’ :’) :*
•.. (,(”)(”)¤°.¸¸.•´¯`»

(V)
(. .)
c(”)(”)

(_/)
(°.°)
c(”)(”)

(_/)
(°.°)
o( )o
O_O

(__/)
(>’.’&lt
(&quot_(&quot

(> " " &lt
( ='o'= )
-(,,)-(,,)-
(> " " &lt (> " " &lt
( ='o'= ) ( ='o'= )
-(,,)-(,,)- (,,)-(,,)-...
(> " " &lt (> " " &lt (> " " &lt
( ='o'= ) ( ='o'= ) ( ='o'= )
-(,,)-(,,)- -(,,)-(,,)--(,,)-(,,)-....

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
::: (_( ...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
*: (=' :') :::::::: Símbolos para Facebook :::::::::::
•.. (,('')('')¤...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸


Figuras de Amor para facebook:


♥‿♥ ✿♥‿♥✿

☻♥ ☻
/♥./█
.||. .||

../(,&quot♥ ♥(".)
.../♥. = ./█.
.._| |_ .._| |_ ★

==============
..........(¯`v´¯)
...........`•.¸.•´
.........(●̮̮̃•̃)..(●̮̮̃•̃)
......... /█ ♥/█
==============

╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝
ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ

╔♫═╗──╔═╗ ♥─────
╚╗╔╬═╗║╬╠♫═╦═╗─
─║║║╩╣♫║║║║║╬║─
─╚╝╚═╝╚╩╩╩╩╩═╝ ♥
♥ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜ♥


• Huellas de pies hechas con símbolos para facebook:


----------Oooo---
-----------(----)---
------------)--/----
------------(_/-
----oooO----
----(---)----
-------(--
------_)-
-----------Oooo---
-----------(----)---
------------)--/----
------------(_/-
----oooO----
----(---)----
-------(--
------_)-

• Tanques:

███۞███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃
▂▄▅█████████▅▄▃▂
I███████████████████].
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤...

..../""""""""|======[]
..../""""""""""""|
/"""""""""""""""""""""""""
(@) (@) (@) (@) (@) (@)/

......(_/)
......( '_')
..../""""""""""""======░ ▒▓▓█D
/"""""""""""""""""""
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]_/

• Código de barras para facebook

║█║▌║█║▌│║▌█║▌║
01031989-50459

© Perfil Original & Auténtico®
█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
Verificado por facebook

Ahora ;D las figuras grandes hechas con simbolos y letras
Feliz Año Nuevo - Símbolos facebook :

░░░░░▓███▓
░░░░▓█████▓
░░░░▓█████▓
░░░░░▓███▓
░░░░ *;;;;;;;;;*
░░░░* ;;;;;;;;;;*
░░░ * ;;;;;;;;;;;;*
░░░* ;;;;;;;;;;;;;;*
░░░░▓█████▓
░░░░▓█████▓
░░░░▓█████▓
░░░▓███████▓
░░▓█████████▓
░▓███████████▓
▓█████████████▓
▓███░░░░░░░▀▀▀▓
▓███░░░░████████████
▓███░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
▓███░░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒█
▓███░░░░░░█▒▒▒▒▒▒█
▓███░░░░░░░█▒▒▒▒█
▓███░░░░░░░░████
▓███░░░░░░░░▌██▌
▓███░░░░░░░░▌██▌
▓███░░░░░░░░▌██▌
▓███░░░░░░░░▌██▌
░▓██░░░░░░░▓████▓
░░▓████▓▓████████▓
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
█████░█████░░███░░███
█░░██░██░██░████░████
░░░██░██░██░░░██░░░██
░░██░░██░██░░░██░░░██
░██░░░██░██░░░██░░░██
██░██░██░██░░░██░░░██
█████░█████░░░██░░░██


⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰
░░░░░░█░█ █▀█ █▀█ █▀█ █░█░░░░░
░░░░░░█▀█ █▀█ █▀▀ █▀▀ ▀█▀░░░░░
░░░░░░▀░▀ ▀░▀ ▀░░ ▀░░ ░▀░░░░░░
█▄░█ █▀▀ █░█░█░░█░█ █▀▀ █▀█ █▀█
█░██ █▀▀ █░█░█░░▀█▀ █▀▀ █▀█ ██▀
▀░░▀ ▀▀▀ ░▀▀▀░░░░▀░ ▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀
⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★
████▓░████▓░░░█▓░░░█▓
█░░█▓░██░█▓░███▓░███▓
░░░█▓░██░█▓░░░█▓░░░█▓
░░█▓░░██░█▓░░░█▓░░░█▓
░█▓░░░██░█▓░░░█▓░░░█▓
██░█▓░██░█▓░░░█▓░░░█▓
████▓░████▓░░░█▓░░░█▓

__________███████
__________●_●_●_●_●
__________███████
__________▓█_▓▓█__█▓▓█
__________▓▓▓█___▓█_▓▓█
___________▓█____▓█__▓▓█
█▓▓▓█_ █▓▓█_█▓▓█__▓_▓█
▓█_▓▓█_▓__█▓▓▓▓█_▓█_▓█
▓█____█▓▓▓█__█▓▓▓▓█__▓█
▓█______█▓▓▓▓▓▓█_____▓█
▓█________█▓▓▓▓█_____▓█
▓▓█________█▓▓▓▓█__▓█
_▓▓█_________█▓▓▓▓▓█
___▓▓▓█________▓█__█▓
______▓▓▓█_▓█_█▓___▓▓█
_________▓█_____▓█____▓▓█
_____█▓▓█______▓▓█___▓▓▓█
______▓█_______█▓▓▓▓█__▓▓█
_______▓█____█▓__▓▓█___▓▓█
________▓█___▓█__▓_▓█___▓█
______█▒▓█▓▓▓█░░░█▓▓▓▓█
_____█▒░░ █▓▓▓█░░░░█▓▓█
____█▒░░░░█▓▓█░░░░░█▓█
___█▒░░░░░█▓█░░░░░░░█ █
__█▒░░░░░ ░█░░░░░░░░░▒█
__█▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░▒█
__█▒░░░ ░░░░░░░░░░░░░▒█
__█▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░▒█
__█▒░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒█
__█▒░░░░░░░░░░░░░░░ ░▒█
__█▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░▒█
__█▒░░░░░░░░░ ░░░░░░░▒█
__█▒░░░░ ░░░█▓░░▓█░░░▒█
__█▒░░░░░░ █▓▓█_▓▓█░░▒█
__█▒░░░░░░█▓▓▓▓█ ▓▓█░▒█
__█▒░░░░░░█▓▓▓█_▓█ ▓░▒█
__█▒░░░░░░░█▓▓▓▓█▓█░▒█
__█▒░░░░░░░░█▓▓▓▓█░░▒█
__█▒░░░░░░░░░█▓▓█░░░▒█
__█▒░░░░░░░░░░ ▓█░ ░░▒█
___▓████████████████▓Figuras grandes de navidad hechas con símbolos para facebook:__________ █████
_______█████████
________████████
_________ ███████
__________████████
______██████████████
_____███▒▒░░░░░░░░▒
_______▒░░░░░ ⓤ░░ⓤ░▒
_______▒░░░░░░░░ >░░ ▒
_______██▒░░░░░·︾·░░▒
_______████▒░░░░░░░▒
______▒▒███████████▒▒
____▒░░░░░▒▒▒▒███░░░▒
___▒░░░▒░░░░░░████░░ ▒
___▒░░░░▒░░░░░█████░░▒
___▒░░░░░▒░░░░███████░▒
____▒░░░░▒░░░░██████▒▒
____▒#▒▒▒▒▒░##░██████
__▒#▒░░░░░░░░░░░░░▒░▒
_▒░░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░ ▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒
#▒░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░░▒
##▒░░░░░░░░░░░░░░░░##


$$__$___$$$________$$$___$__$$
$$_$$$_$$$$_______$$$$_$$$_$$
_$$$$$$$____________$$$$$$$
___$$$$$$____$$$___$$$$$$
_____$$$$$$$$___$$$$$$$$
________$$$$_____$$$$
____$$$$$_$_______$_$$$$$
___$__$$$$$__$_$__$$$$$__$
___$____$$_________$$____$
____$$$$_$_________$_$$$$
_______$_$_________$__$
______$_$___$$$$$___$__$
_____$$_$$$$_____$$$$___$
____$___$___________$____$
___$_____$_$$___$$_$$_____$
__$______$_________$______$
__$_______$_______$_______$
__$_____$__$$$$$$$$______$


______________☆☆☆☆
____________☆******* ☆
________☆*********** ☆
______☆************☆
__☆*************☆????
☆*********☆?????????$
☆****☆$$????????????$
__☆$$????????????????$
____$?????????????????$
_____$?????????????????$
______$????????????????$$
_______$?????????????$$$$$
________$???????????$$$$$$$
_________$??????????$$$$$$$$$
_________$????????????$$$$$$$$
________$????????????$$$$$$$$$
_______$????????????$$$$$$$$$
_____$?????????????????$$$$
___$$$??????????????????$
__$$$$$????????????????$
_$$$$$$$??????????????$
$$$$$$$$$$???????????$
$$$$$$$$$$$$????????$
_$$$$BK$$$$$$$?????$
__$$$$$$$$$$$$$$??$
____☆$$$$$$$$$$$☆


_____$$_____________$
____$__$___________$$$
___$____$_________$$$$$
__$__$$__$__$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$_$$_$______$$$$$$$$$$$
_____$$__________$$$$$$$
__$$$$$$$$$_____$$$$_$$$$
__$___$$__$____$$$_____$$$
__$____$__$
__$_______$
__$_______$__________§
__$_______$_________§§§
__$_______$________§§§§§
__$_______$__§§§§§§§§§§§§§§§§§
__$_______$_____§§§§§§§§§§§
__$_______$_______§§§§§§§
__$_______$______§§§§_§§§§
__$_______$_____§§§_____§§§
__$$$$$$$$$

____________________$
____________________$
__________________$$$$
_________________$$$$$$
________________$$$$$$$$_______$
________________$$$$$$$$_______$
________________$$$$$$$$_____$$$$
_________________$$$$$s_____$$$$$$
__________________$$$s_____$$$$$$$$
______________$$___$$______$$$$$$$$
_____________$__$___$______$$$$$$$$
_____________$___$$_________$$$$$$
_____________$_____$$$$$$____$$$$
_____________$________$__$____$$
_____________$________$__$__$$ $
_____________$________.$__$ _$__$$$$$$
_____________$_________$__$_$_____$__$
_____________$__________$_$_$_____$__$
_______§§____$___________$$_$_____.$__$
_______§§§§__$___________$__$______$__$
_______§§§§__$___________$__$_______$_$__§§
_______§§§§§§§§__________$__$________$$§§§
_________§§§§§§__________$____§§§§__§§§§
_________§§§§§§§§________$__§§§§§§§§§
_________§§§§§§§§________$§§§§§§§§§§
___________§§§§§§§§______$§§§§§§§§
__§§§§§§§§__§§§§§§§§____§§§§§§
§§§§§§§§§§§§____§§§§____§§____§§§§
__§§§§§§§§§§§§§§____§§__§§§§§§§§§§§§§§
____§§§§§§§§§§__§§§§_$$§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
______________§§__§§§§______§§§§§§§§§§§§§§§§
________§§§§§§§§______§§§§______§§§§§§§§
______§§§§§§§§____§§§___§§§§
____§§§§§§§§___s§§§§§§__§§§§§§
__§§§§§§_____s§§§§§§§§____§§§§§§
§§§§§§______§§§§§§§§§§________§§
____________§§§§§§§§§__________§§§§
____________§§§§§§§§
____________§§§§§§§
_____________§§§§§§
______________§§§§
_______________§§


Colección de figuras grandes hechas con símbolos para facebook. ARTE ASCII PARA FACEBOOK:

Estrellas

´´´´´´´´´´¶¶*..**..*
´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶´´´´´¶¶´¶*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶*.**.*.*.*
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶*..**.*.
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶*.*.**.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.* /
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**…
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*….
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.**.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶*.*.**.*


Delfín

__________________ ##
_________________###*
______________.*#####
_____________*######
___________*#######
__________*########.
_________*#########.
_________*#######*##*
________*#########*###
_______*##########*__*##
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
________________*####
__________________*##*
____________________*##
_____________________*##.
____________________.#####.
_________________.##########
________________.####*__*####


Flor

[email protected]@@@@@
[email protected][email protected][email protected]@@@@@
[email protected][email protected][email protected][email protected]
[email protected][email protected]@@[email protected]
[email protected][email protected]
[email protected][email protected]@@@@[email protected]
[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]
[email protected][email protected]@@@@@@[email protected]
[email protected][email protected]@@@@@@@[email protected]
[email protected][email protected]@@@@@@@[email protected]
[email protected][email protected]@@@@@@[email protected]
[email protected][email protected]@@@@[email protected]
[email protected]@@@@[email protected]
[email protected]@[email protected]
[email protected][email protected]@[email protected]
[email protected][email protected]@[email protected]@@@@@@
[email protected][email protected]@
[email protected]@@@[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected][email protected]@@
[email protected]@@@[email protected][email protected][email protected]
[email protected][email protected]@@[email protected]@
[email protected]@@[email protected][email protected]@
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]


Hello Kitty

´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´

Corazones

_________00000000000___________000000000000________
______00000000_____00000___000000_____0000000______
____0000000_____________000______________00000_____
___0000000_______________0_________________0000____
__000000____________________________________0000___
__00000_____________________________________ 0000__
_00000______________________________________00000__
_00000_____________________________________000000__
__000000_________________________________0000000___
___0000000______________________________0000000____
_____000000____________________________000000______
_______000000________________________000000________
__________00000_____________________0000___________
_____________0000_________________0000_____________
_______________0000_____________000________________
_________________000_________000___________________
_________________ __000_____00_____________________
______________________00__00_______________________……[email protected]*@*
[email protected]*……[email protected]* …………………………@*
[email protected]*……………@* ………………@*……[email protected]*
[email protected]*………………[email protected]*………[email protected]*……………[email protected]*
@*…………………[email protected]*…@*…………………[email protected]*
@*………………………*……………………[email protected]*
[email protected]*……………………………………………[email protected]*
[email protected]*………………………………………[email protected]*
[email protected]*…………………………………[email protected]*
……[email protected]*…………………………[email protected]*
………[email protected]*……………………@*
……………[email protected]*…………[email protected]*
………………[email protected]*……@*
………………….*[email protected]*
……………………@
……………………*
……………………@
……………………*……..*………*
…..*……………*
…*………………..*
..*………………….*
.*……………………*………*….*
*…………………….*…*…………..*
.*…………………….*……………….*
..*…………………….*…………….*
…*…………………………………*
…..*…………………………….*
……..*………………………*
………..*………………….*
……………*……………*
………………*……….*
…………………*…..*
………………….*..*
……………………*
……………………*
…………………..*
……………………*
……………………..*
………………………..*
…………………………..*
……………………………*
………………………….*
……………………….*
………………………*
…………………….*

´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶


Corazón con oso


……….(…(`…-“’´´-…´)…)……….
…………..)……–…….–….(………..
…………./……(o…_…o)….……….
………….………(..0..)……./……….
……….__.`.-._…’=’.._.-.´.__…….
……./…….’#.’#.,.–.,.#’.#.’….…..
…….__))……….’#'……… ((__/…..
__xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
__xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_______xxxxxxxxxxxxxxxxx
________xxxxxxxxxxxx
__________xxxxxxxxx
____________xxxxx
_____________xxx
_____________xx
_____________*

y aca va la 2 parte

http://www.taringa.net/posts/info/8852532/Letras-Simbolos-Figuras-grandes-echa___-_parte-2_.html

13 comentarios - Letras Simbolos Figuras grandes echas con simb. y letr. Fb

Pts_Of_Athrty
CataForeverAlone dijo:xd esq me decia q habia un error y no abia cachao qe me lo posteo y trate y tratre

ahhhh :B, pues borra uno, porque sino te lo denuncian por repost
Siriche
ta bueno elpost...
SpiroWar
░░▀█▀░▄██▄██▄░█▀▀░░░░█▀▀░♥
░♥░█░░▀█████▀░█░▄▄░░░█ ░░♥░
░░▄█▄░░░▀█▀░░░█▄▄█░░░█▄▄░♥
*´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•` ¤ I LOVE GREYSON CHANCE★♥★♥
Dark1993
Estan geniales, me sirvieron para darle una sorpresa a mi novia xD
dezpreziado
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●